Biznews

โลกหลังโควิด ‘VIRUS DISRUPTION’   นักการตลาดเตรียมรับมือ หมดยุคห้างฯ ใหญ่!!!!

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเขย่าโลกธุรกิจและการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง การทำตลาดแบบเดิมๆ  อาจไม่สามารถหยิบจับมาใช้ได้อีกต่อไป

โลกจะกลับตาลปัตร ชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ อะไรที่เคยปกติ จะไม่ปกติอีกต่อไป ของที่ไม่ปกติ จะปกติมากขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง กลายเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับนักการตลาดที่ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพราะนอกจากเราจะพบเจอกับ Digital Disruption แล้ว ยังต้องเจอกับ VIRUS  DISRUPTION อันเนื่องมาจากโควิด-19 ที่ทำลายล้างสิ่งที่เคยคิดไว้เดิม เปลี่ยนสู่ “ปกติใหม่” หรือที่เรียกันว่า New Normal

ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มุมมองถึงโลกหลังโควิด-19 ว่า ธุรกิจจะเปลี่ยนไปจากเดิมมากมาย ธุรกิจไหนที่เน้น Thai Touch หรือธุรกิจการบริการทุกชนิด ที่มีการจับ สัมผัสกันมากๆ  จะอยู่ยากขึ้น เนื่องจากคนเกิดความกลัวที่จะสัมผัสกัน  Experiential Marketing หรือประสบการณ์ที่เหล่าค้าปลีกเคยใช้กันมาก่อนหน้านี้จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป  การเปิดห้างฯ ที่เคยเน้นขนาดใหญ่ๆ  ให้คนมาใช้ชีวิตร่วมกันจะเปลี่ยนเป็นเปิดห้างเล็กลง ให้คนมาซื้อสินค้าแล้วก็กลับ ไม่มาใช้ชีวิตในห้างแบบเดิม ดังนั้น นักการตลาดและผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดทั้งระบบ เพราะ Covid-19 จะทำลายล้างทฤษฎีการตลาดเดิม ๆ

 

‘โลกหลังโควิดจะเปลี่ยนไปจากเดิม คนจะใชีชีวิตด้วยความระมัดระวังระคนหวาดกลัว ธุรกิจบริการทั้งหมด อย่างบริการท่องเที่ยวชุมชน โฮมสเตย์ ร้านอาหาร ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เพราะคนจะไม่มาใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนก่อน  ร้านกาแฟสตาร์บัคจากที่วางโพสิชั่นเป็นบ้านหลังที่ 3 งานนี้น่าจะต้องคิดหนัก’

โลกหลังจากนี้จะเข้าสู่ยุค ‘VIRUS DISRUPTION’ เห็นได้จาก 2 ปรากกการณ์ใหญ่ๆ  คือ  1.คนจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป จากคิดแบบสั้นๆ  จะเป็นคิดยาวมากขึ้น  ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มเจนวาย ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ อายุประมาณ 22-38 ปี  จากเดิมที่เคยใช้ชีวิตและใช้จ่ายแค่วันนี้จึงไม่มีเงินเก็บ  แต่เมื่อเผชิญกับวิกฤติโควิด-19 ครั้งรุนแรงในชีวิต หลังจบโควิด-19 กลุ่มนี้จะคิดยาวขึ้น มีการวางแผนทางการเงิน การรับประทานอาหารจะไม่ใช่เพื่อสนองความสุข ความสวยงามโชว์โซเชียลมีเดียเหมือนแต่ก่อน แต่จะรับประทานเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคต

2.ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่ม จะขายได้น้อยลง การเปิดห้างสรรพสินค้าในลักษณะคอมมูนิตี้มอลล์จะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง  การรวมกลุ่มจะแพ้การแยกกลุ่ม เพราะคนมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปเนื่องมาจากประสบการณ์โควิด-19

ซึ่งดร.เอกก์ มองว่า สถานการณ์น่าจะคลี่คลายได้ราวไตรมาสาม ปีหน้า ซึ่งหลังวิกฤตโควิดในครั้งนี้จะทำให้ผู้ประกอบการค้นพบ Business Model ใหม่ๆ  ของธุรกิจตัวเอง  

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: