BiznewsIT & Digital

Twitter เตรียมลบบัญชีที่ไม่ใช้งานเกิน 6 เดือน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 Twitter ได้ประกาศว่ากำลังจะมีการใช้นโยบายลบบัญชีที่ไม่ได้ล้อกอินเข้ามาใช้งานเกิน 6 เดือน โดยจะมีการแจ้งเตือนเจ้าของบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วให้รู้ตัวก่อน เพื่อที่จะได้เข้ามาล็อกอินบัญชีของตัวเองไม่ให้ถูกลบในกรณีที่ยังคงต้องการใช้งานต่อไป

 

ทั้งนี้ทาง Twitter อาจจะไม่ได้ลบทุกบัญชีทันทีเมื่อไม่เข้าใช้งานเกิน 6 เดือน แต่จะเป็นการทยอยลบหลังจากเกิน 6 เดือนแล้ว และจะเริ่มมีผลกับบัญชีของผู้ใช้ในยุโรปก่อน นอกจากนี้ทาง Twitter จะหาวิธีแยกบัญชีของผู้ที่เสียชีวิตแล้วเพื่อที่จะได้ไม่ถูกลบและเก็บไว้เป็นความทรงจำต่อไป

ข้อมูลจาก cnet.com, theverge.com

Related Articles

Back to top button
X