Real Estate

TOA ได้รับคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” ปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3       

TOA ได้รับคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” ปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มุ่งมั่นเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ตามหลักแนวคิด ESG                                   

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 170  บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) ประจำปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และยึดแนวคิดการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)  ซึ่งอยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจของ TOA เสมอมา

นี่จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของเราสามารถก้าวผ่านวิกฤตและความท้าทายมาตลอดระยะเวลา 58 ปี เราจึงพร้อมมุ่งมั่นสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: