Real Estate

SC จับมือผู้กำกับชื่อดัง เปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ พัฒนา “เนเบอร์ฮูด บางกะดี”

SC ต่อยอดมุมมองสำคัญของการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ “เนเบอร์ฮูด บางกะดี”
จับมือผู้กำกับชื่อดัง ร่วมถ่ายทอดแนวคิดแบรนด์สู่โฆษณาชุดใหม่ “…ชีวิตดีๆ ที่ลงตัว?”

นางสาวโฉมชฎา กุลดิลก หัวหน้าสายงานฝ่ายสื่อสารและกลยุทธ์แบรนด์ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ SC ได้สร้างสรรค์แคมเปญสื่อสารมิติใหม่ที่สุดแห่งปี เพื่อสร้างการรับรู้ถึงแนวคิดสำคัญสำหรับการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ โมเดลต้นแบบแห่งแรกสำหรับ SC คือ “เนเบอร์ฮูด” ชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วมกันออกแบบ โดยร่วมกับผู้กำกับมือหนึ่งของไทย “ต้อม เป็นเอก รัตนเรือง” ในภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ชื่อ “…ชีวิตดีๆ ที่ลงตัว?” เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้คนในสังคมถึงเรื่องราวต่างๆที่หลากหลาย ที่ปรับตัวให้อยู่กับปัญหาได้ในมุมมองที่แตกต่างกัน โดยบอกเล่าถึงสิ่งที่คนเมืองประสบพบเจอในชีวิตประจำวันที่ทำให้กลายเป็นสิ่งเคยชิน ”

The Neighbourhood
“เนเบอร์ฮูด บางกะดี” มีจุดมุ่งหมายให้เกิดเป็นโมเดลที่อยู่อาศัยที่ตอบรับการเติบโตของชุมชนเมือ ในอนาคต เกิดเป็นพื้นที่สาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อคนในพื้นที่ทั้งผู้อยู่อาศัยในโครงการและชุมชมในย่าน รวมถึงการระดมความคิดเพื่อหา Solutions เกี่ยวกับการอยู่อาศัยจาก Co-creators ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้อยู่อาศัยในโครงการ รวมถึงชุมชนในย่าน ซึ่งโครงการนี้เป็นต้นแบบเพื่อใช้ในการพัฒนาที่ดินอื่นของบริษัทต่อไปในอนาคต

“เนเบอร์ฮูด” ชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วมกันออกแบบนี้ ได้นำการศึกษาด้าน Human-Centric เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของการอยู่อาศัยในเมืองมาปรับใช้อย่างจริงจัง โดยจุดเริ่มต้นเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะด้านหน้าโครงการ บนที่ดินขนาดกว่า 200 ไร่ในย่านบางกะดี โดยมีการทำงานร่วมกับภาคการศึกษา คือ Redek ศูนย์บริการวิจัยและออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทำการศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการของมนุษย์เกี่ยวกับการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง ภายในโครงการบ้านจัดสรร รวมถึงศึกษาเรื่องความต้องการใช้งานของพื้นที่สาธารณะที่ผู้คนในชุมชนสามารถใช้ร่วมกันได้ ก่อนที่จะนำผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาพัฒนาบนที่ดินจริงภายในปี 2562 ต่อไป

Neighbourhood Bangkadi
ย่านบางกะดี ตั้งอยู่บนเส้นทางเชื่อมต่อถนนติวานนท์และอำเภอเมืองปทุมธานี-รังสิต เป็นย่านชานเมืองทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของกทม. เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยศักยภาพต่อการเติบโตและการอยู่อาศัยในอนาคต มีโครงการพัฒนาหลากหลาย เช่น สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงและสีชมพูที่อยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2563* บวกกับความเป็นสวนอุตสาหกรรมที่มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลกว่า 60 แห่ง อันถือเป็นแหล่งงานสำคัญ ประกอบกับความเข้มแข็งของอีก 17 ชุมชนที่ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ทำให้เกิดศักยภาพของทำเลขึ้น

พร้อมรับชมเรื่องราว “…ชีวิตดีๆ ที่ลงตัว?” https://www.youtube.com/watch?v=PHSBj8cixkw และติดตามข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ “เนเบอร์ ฮูด บางกะดี” ได้ที่www.scasset.com/theneighbourhood

Fact Sheet
SC ASSET “…ชีวิตดีๆ ที่ลงตัว?” Web Film Synopsis

เจ้าของผลิตภัณฑ์: บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์: SC ASSET
ชื่อภาพยนตร์โฆษณา: “…ชีวิตดีๆ ที่ลงตัว?”
ความยาว: 5 นาที 11 วินาที
ออกอากาศ: 1 ตุลาคม 2561
เอเยนซี่: WOLF
โปรดักชั่นเฮ้าส์: The Film Factory
ผู้กำกับ: เป็นเอก รัตนเรือง

แนวความคิดโฆษณา (Advertising Concept)
เราเชื่อว่าทุกครั้งที่คนเมืองได้เห็นป้าย “กรุงเทพฯชีวิตดีๆที่ลงตัว” เมื่ออ่านจบก็คงจะส่ายหัวเบาๆ ด้วยความปลงจากความเป็นจริง เป็นเรื่องน่าแปลกที่การออกแบบพื้นในหลายๆพื้นที่ โปรเจกต์ มักไม่ค่อยนึกถึงความต้องการของคนในย่านนั้นจริงๆ จนกลายปัญหามากมาย ทั้งการขาด และการมีเกินจำเป็น แต่ที่น่าแปลกกว่า คือคนในพื้นที่ส่วนมากเลือกที่จะปรับตัวหรือทนอยู่กับปัญหาเหล่านั้นและมองมันให้เป็นข้อคิดปลอบใจให้ไม่เป็นทุกข์ แต่สุดท้ายปัญหาก็ไม่ถูกแก้ไขอยู่ดี

วันนี้ SC Asset แบ่งที่ดินส่วนหนึ่งในโครงการ สร้างเป็นโปรเจกต์ Neighbourhood โครงการพื้นที่สารธารณะ ที่ชวนคนใน ย่านนั้นๆ มาร่วมออกแบบพื้นที่ตรงนั้น ให้เป็นประโยชน์ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกบ้านและคนในย่าน โดยเริ่มทำโครงการแรกที่ย่านบางกะดี

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: