difference-thinkingSpecial Scoop

ดร.เทียม โชควัฒนา (ตอนที่ 31)

บริษัท สหพัฒนอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

พ.ศ. 2500 เราตัดสินใจที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิต ข้าพเจ้าเปรียบสหพัฒน์เหมือนเรือลำเล็ก ๆ ลำหนึ่ง เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ง่าย เรือใหญ่ซึ่งเป็นคู่แข่งของเราแล่นเร็วกว่า และมีคนพูดว่า “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” ข้าพเจ้าก็คิดอยู่ทุกวันว่า เมื่อเราเป็นปลาเล็กก็จะถูกกิน แต่เมื่อเป็นปลาใหญ่ก็ห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายสูง ภาษีสูง เป็นห่วงยอดขายว่าจะพอหรือไม่ คิดไปคิดมาใหญ่ก็ลำบาก เล็กก็ลำบาก ในปัจจุบัน เป็นไปได้ทั้ง 2 อย่าง คือ “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” และ “ปลาเล็กกินปลาใหญ่” การแข่งขันกันด้านการค้าใครเป็นปลาเล็กก็สู้ไม่ไหว แต่ถ้าเป็นเรื่องอุตสาหกรรม บางทีปลาเล็กอาจจะเป็นปลาใหญ่ได้

ดร.เทียม โชควัฒนา

โรงงานแห่งหนึ่งตั้งแผนกเพื่อผลิตอะไหล่สำหรับป้องโรงงานใช้เอง แต่เมื่อทำสำเร็จ ปรากฏว่าต้นทุนของอะไหล่นั้นแพงกว่าซื้อจากโรงงานภายนอก ที่โรงงานเล็กมีความขำนาญเฉพาะอย่าง ไม่มีค่าใช้จ่ายมาก ค่าแรงถูก ทำให้เขาสามารถขายราคาต่ำได้ และยังมีกำไร ถ้าโรงงานของเราให้เขาเช่าเครื่องจักรและให้เขาเป็นเจ้าของ ต้นทุนการผลิตของเราก็จะถูกลง

ข้าพเจ้าคิดว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่ดี เพราะสถานการณ์เดี๋ยวนี้ปลาใหญ่จะไปไม่ไหว ปลาเล็กหลายตัวอยู่รวมกันน่าจะดีกว่าปลาใหญ่เพียงตัวเดียว ปลาเล็กก็สามารถกินปลาใหญ่ได้ ความคิดนี้คือ การขยายธุรกิจการผลิตเป็นปลาเล็กหลายตัว แต่ต้องตั้งอยู่ในอาณาเขตที่ใกล้เคียงกัน สามารถติดต่อกันได้สะดวก เป็นบ่อปลาที่ใหญ่ มีปลาจำนวนมาก

พ.ศ. 2517 เราเริ่มมี โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ที่ศรีราชา วัตถุประสงค์คือ ให้การขยายตัวของโรงงานต่าง ๆ อยู่รวมกันในที่ดิน 700 ไร่ ให้เป็นกลุ่มโรงงานที่เน้นคุณภาพชีวิตของพนักงาน มีพื้นที่พักผ่อนให้เพียงพอ มีสวนต้นไม้ มีทะเลสาบ มีหอพัก เพื่อให้พนักงานไม่ต้องเดินทางไกล และมีศาลพระพรหมเพื่อให้พนักงานได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ โรงงานกลุ่มแรกที่เข้าไปก่อสร้างคือ โรงงานไลอ้อน โรงงานไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ โรงงานไทยวาโก้ โรงงานเท็กซ์ไทล์เพรสทีจ ฯลฯ

ดร.เทียม โชควัฒนา

ปัจจุบัน พื้นที่ได้ขายไปมากถึง 1,600 ไร่ มีโรงงานเกือบ 50 โรง และมีบ้านพักท่านประธาน ให้ข้าพเจ้าและครอบครัวพักเวลาไปดูงาน

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(SPI) ได้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 เพื่อรองรับการลงทุนของบริษัทย่อยที่ขยายตัวอยู่ตลอดเวลา ทุกครั้งที่มีสินค้าใหม่เกิดขึ้น เราต้องตั้งโรงงานผลิตเป็นบริษัทคู่กัน และถ้าเกิดโรงงานขึ้นก็ต้องตั้งบริษัทขายเพื่อกระจายสินค้า เหตุผลเพราะกฎหมายในช่วงนั้นจะมีภาษีการค้าสูงมาก ธุรกิจต้องแยกเป็นธุรกิจผลิต และธุรกิจขายเพื่อให้สามารถแข่งกันได้

เพื่อจัดระบบการถือหุ้น ข้าพเจ้าจึงตั้งบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด ขึ้นเพื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการให้เราเข้าไปร่วมทุน ข้าพเจ้าให้พี่น้องและพนักงานเข้าร่วมหุ้นด้วย ส่วนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ตั้ง บริษัทโชควัฒนา เป็นบริษัทของครอบครัว มีข้าพเจ้า ภรรยา และลูก ๆ เป็นผู้ถือหุ้น เข้าไปร่วมเป็นผู้ถือหุ้นของ SPI

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด นอกจากจะเป็นบริษัทลงทุนแล้ว ยังเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของสวนอุตสาหกรรมของเครือสหพัฒน์หลายแห่ง เช่น สวนอุสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา สวนอุตสาหกรรมลำพูน สวนอุตสาหกรรมปราจีนบุรี และที่อื่น ๆ

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: