Biz PRCSR

GREEN RETAIL’เดอะมอลล์’ ส่งพลาสติกกลับบ้าน  รับวันสิ่งแวดล้อมโลก 

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะที่เป็น GREEN RETAIL แห่งแรกของประเทศไทย ขานรับนโยบาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดการขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่อง หลังขยะพลาสติกเพิ่มปริมาณขึ้น จากมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ปีนี้ ด้วยโครงการ The Mall Group Go Green : Plastic Drop Point  จุดบริการนำขยะพลาสติกสะอาดกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ควบคู่การสนับสนุนกรุงเทพมหานครตามแนวคิด  ปลุกพลัง ปรับเปลี่ยน ปกป้อง เพื่อมหานครแห่งความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืน

 

นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะที่เป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  โดยนำร่องการงดบริการถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ( Single Use Plastic ) ที่กูร์เมต์มาร์เก็ตทุกสาขา ตั้งแต่วันที่  3 กรกฎาคม  2562 เป็นต้นมา  และได้ขานรับแนวนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  งดบริการถุงพลาสติก “Everyday Say No To Plastic Bags” ดีเดย์พร้อมกันทั่วประเทศ 1 มกราคม 2563  และเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ขยายผลการงดบริการถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวไปทั้งห้างสรรพสินค้าและกูร์เมต์มาร์เก็ต ในเครือทุกสาขา หากแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้รัฐบาลออกมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ  และยังผลให้เกิดปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 15% (เพิ่มจาก 5,500 ตันต่อวัน  เป็น 6,300 ตันต่อวัน) จากบริการอาหารส่งถึงที่

    

เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ในวันสิ่งแวดล้อมโลก  เดอะมอลล์ กรุ๊ป  จึงได้เปิดตัวโครงการ The Mall Group Go Green : Plastic Drop Point”   จุดบริการนำขยะพลาสติกสะอาดกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)   โดยขานรับนโยบาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมสนับสนุน โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน)  บูรณาการความร่วมมือกับโครงการ “มือวิเศษ x วน” โครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน”  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตั้งจุด “PLASTIC DROP POINT” ที่ ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์    โดยจะมีการเพิ่มจุดรับพลาสติกสะอาดที่  เดอะมอลล์ ทุกสาขา ภายในเดือนมิถุนายนนี้    และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการบริจาคพลาสติกสะอาดจำนวนมาก  สามารถนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น M Card ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ร่วมสนับสนุน กรุงเทพมหานคร ในการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2563 ภายใต้แนวคิด Time For Nature “ปลุกพลัง ปรับเปลี่ยน ปกป้อง” เพื่อมหานครแห่งความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืน เน้นความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มร่มเงา และลดการใช้พลังงาน โดยภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการเพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ นิทรรศการปลูกปัญญาด้วยศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยื่น, นิทรรศการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม ฯลฯ รวมถึงการจัดประกวดฯ สุดยอด “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” โดยผลงานที่ได้รับเลือกจะนำไปพัฒนา เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

       

โดยที่ผ่านมา บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินโยบายสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง  ด้วยจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มอาคาร จนได้รับรางวัลจากโครงการ Thailand Energy Awards ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2562  

นอกจากนี้ยังจัดทำโครงการอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมมชาติอย่างยั่งยืน อาทิ โครงการหลังคาสีเขียว กรีนรูฟ โปรเจค (Green Roof Project ) หรือสวนบนหลังคาช่วยลดความร้อนที่จะเข้ามาในตัวอาคาร และสามารถนำผักที่ปลูกไปแจกจ่ายให้กับพนักงานได้รับประทาน รวมถึงโครงการ การบำบัดน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำ โดยผลิตและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้ได้ตามมาตรฐานน้ำประปาก่อนถึงจะสามารถนำไปใช้งานต่อผ่านการระบบ Flush Valve ของห้องน้ำ รดน้ำต้นไม้ ลานพื้นลานจอดรถ เป็นต้น

 

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน รณรงค์นำขยะพลาสติกที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว มาส่งมอบได้ที่จุดบริการ Plastic Drop Point  ที่ ดิ  เอ็มโพเรียม,  ดิ เอ็มควอเทียร์ และเดอะมอลล์ ทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: