Auto

Ford Mini 3S โชว์รูมระดับ World Class

ฟอร์ด ประเทศไทย ประกาศเปิดตัวโชว์รูมและศูนย์บริการฟอร์ดรูปแบบใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Ford Mini 3S เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณโชว์รูมและศูนย์บริการฟอร์ด เตชอัมพร ราชบุรี (บ้านโป่ง) เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการฟอร์ดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

  โชว์รูมและศูนย์บริการฟอร์ดภายใต้คอนเซ็ปต์ Ford Mini 3S เป็นโชว์รูมรูปแบบใหม่ขนาดเล็กที่ครบครัน ทั้ง ฝ่ายขาย (Sales) ฝ่ายบริการบริการ (Service) และฝ่ายอะไหล่ (Spare Parts) เน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในระดับอำเภอรอง ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการขยายเครือข่ายในระดับจังหวัด เนื่องจากฟอร์ดเข้าใจถึงความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าต่างจังหวัดที่ต้องอาศัยประสบการณ์การใช้งานจริงก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ด้วยเหตุผลนี้ การขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกบริเวณจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงศูนย์บริการและเพิ่มโอกาสให้ขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มที่มีความสนใจผลิตภัณฑ์ฟอร์ดได้เข้าถึงรถของเราได้มากยิ่งขึ้น และพัฒนาขยายยกระดับบริการของฟอร์ดให้สามารถตอบสนองได้ตรงความต้องการของลูกค้า” วรางคณา มัยลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้จำหน่ายและยกระดับประสบการณ์ลูกค้า ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว
วรางคณา มัยลาภ
วรางคณา มัยลาภ

โชว์รูมต้นแบบภายใต้แนวคิด Ford Mini 3S โชว์รูมรูปแบบใหม่ขนาดเล็กที่เน้นการให้บริการลูกค้าครบวงจรครอบคลุมงาน 3 ส่วน ได้แก่ ฝ่ายขาย (Sales) ฝ่ายบริการบริการ(Service) และฝ่ายอะไหล่ (Spare Parts) โดยมุ่งขยายอาณาเขตการให้บริการจากบริเวณอำเภอหลักสู่อำเภอรอง เพื่อเข้าถึงลูกค้า มอบความสะดวกสบายและเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าฟอร์ดให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้งบประมาณการลงทุนที่คุ้มค่า

 

Ford Mini 3S Showroom
Ford Mini 3S Showroom

จุดเด่นของโชว์รูมและศูนย์บริการ Ford Mini 3S คือ การออกแบบสไตล์ลอฟท์ (Loft) ที่มอบความรู้สึกที่แตกต่าง มีสไตล์ ร่วมสมัย  ผ่านแรงบันดาลใจด้านการออกแบบจากความทันสมัย ความสะดวกสบาย พื้นที่ใช้สอยและฟังก์ชั่นการใช้งานที่ลงตัว และให้ลูกค้าได้รู้สึกผ่อนคลาย

 Ford Mini 3S Showroom

Ford Mini 3S Showroom

ทั้งนี้ ฟอร์ดยังได้นำกลยุทธ์เครือข่ายผู้จำหน่าย เพิ่ม พลิก พัฒนา” มาปรับใช้กับโชว์รูมรูปแบบใหม่ Ford Mini 3S เพื่อยกระดับงานบริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มจำนวนเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่สำคัญ (Coverage) การพลิกโฉมโชว์รูมและศูนย์บริการให้มีความทันสมัย (Corporate Identity) และการพัฒนาคุณภาพพนักงานและคุณภาพด้านการบริการเพื่อให้สามารถมีผลตอบแทนและเติบโตได้อย่างยั่งยืน (Competency)

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: