Biznews

9 เรื่องน่ารู้ ‘อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙’ ปอดแห่งใหม่ใต้พระบารมี

นับเป็นอีกหนึ่งความปลาบปลื้มใต้พระบารมี ภาพเสมือนจริง (แบบจำลอง) และข้อมูล ของ “อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙” ซึ่งวันนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ แห่งนี้เมื่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงฯ เป็นแลนด์มาร์ก สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
และนี่ก็คือ 9 เรื่องน่ารู้ ของ “อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙” สวนสวยกลางกรุงฯ ใต้พระบารมีที่เป็นมากกว่าสวนสาธารณะทั่ว ๆ ไป
1. จากอดีตสนามม้าสู่สวนสวย : อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ สร้างบนพื้นที่อดีต “สนามม้านางเลิ้ง” ซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้สร้างเป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชน
2. ปอดแห่งใหม่ สวนสวยขนาดใหญ่ใจกลางกรุง : อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ มีพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ 279 ไร่ ถือสวนสาธารณะขนาดใหญ่อีกแห่งในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในรองจากสวนลุมพินี และสวนเบญจกิตติ
สวนแห่งนี้เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่ พ.ศ. 2561 คาดว่าจะแล้วสร้างเสร็จภายใน พ.ศ. 2567
3. แนวคิดป่าและน้ำ : อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ซึ่งทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวตามพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ ผ่านองค์ความรู้เรื่อง “ป่าและน้ำ” ซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนแห่งนี้
4.สวนสมัยใหม่ : อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ เป็นสวนสาธารณะที่ออกแบบตามแนวคิดของสวนสมัยใหม่ หรือ “Modern Park” ที่นอกจากจะออกแบบอย่างทันสมัยสวยงาม มีแนวคิดหลัก แนวคิดรอง สื่อความหมายชัดเจน มีการนำเทคโลโลยีล้ำ ๆ มาใช้แล้ว การออกแบบสวนแห่งนี้ยังคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่เชื่อมโยงวิถีความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างน่าสนใจยิ่ง
อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง
5. ไฮไลท์ตามรอยพ่อ : ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ จึงมีแนวคิดในการออกแบบของสิ่งต่าง ๆ ภายในสวนแห่งนี้ให้เกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่ ๙ นำโดย
-“พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๙” ประดิษฐานอยู่กลางสวนซึ่งถือเป็นหัวใจและศูนย์กลางของสวนสาธารณะแห่งนี้
-“สะพานหมายเลข ๙” ที่เป็นเส้นทางเดินภายในส่วนนำสู่ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๙
-“สะพานหยดน้ำพระทัย” ที่สื่อให้เห็นถึง น้ำพระราชหฤทัยดั่งสายน้ำที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาตลอด 70 ปี สะพานที่ออกแบบอย่างสวยงาม โดยเฉพาะยามสะท้อนเงาจากแผ่นน้ำ
-“สะพานไม้เจาะบากง” เป็นการจำลองสะพานไม้เจาะบากง จ.นราธิวาส สะพานที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เคยเสด็จไปทรงงาน บริเวณสะพานมีท่าน้ำ น้ำตกและลำธารจำลองตามแบบป่าฝนเขตร้อนที่ออกแบบอย่างสวยงาม กลมกลืน
นอกจากนี้ก็ยังมี “สระน้ำรูปเลข ๙” และ “สวนป่าธรรมชาติ” ที่สอดรับกับแนวคิดเรื่องป่าและน้ำของอุทยานฯแห่งนี้
6. แก้มลิงแสนสวย : สระน้ำรูปเลข ๙ ไทย ที่เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของอุทยานฯแห่งนี้ นอกจากออกแบบอย่างสวยงาม เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ยังมีความสำคัญคือ เป็นพื้นที่รองรับน้ำ หรือ “แก้มลิง” ในยามวิกฤตจากอุทกภัยอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยสามารถผันน้ำเชื่อมโยงกับคลองเปรมประชากรที่อยู่ด้านนอกของอุทยานฯ แห่งนี้
7. แหล่งศึกษาเรื่องน้ำ : ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ ยังสะท้อนแนวคิดหลักด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีการทำพื้นที่ชุ่มน้ำ ปลูกพืชชุ่มน้ำ พืชกรองน้ำ พืชบำบัดน้ำ มีบ่อเลี้ยงปลานิล ฝายชะลอน้ำ และกังหันน้ำชัยพัฒนา เพื่อสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
8. สวนป่าธรรมชาติ : เป็นส่วนเชื่อมโยงของแหล่งศึกษาเรื่องน้ำ โดยอุทยานฯ แห่งนี้ มีการปลูกต้นไม้ใหญ่ให้สวยงามร่มรื่นถึงราว 4,500 ต้น ในลักษณะของสวนป่าธรรมชาติ และปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์ อาทิ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง, ต้นไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงา, ต้นไม้ประจำจังหวัด, ไม้หายาก รวมถึงมีการทำเกษตรทฤษีใหม่เพื่อให้ผู้มาใช้สวนแห่งนี้ได้รับความรู้ในหลากหลายมิติ อีกทั้งยังได้รับความเพลิดเพลินต่าง ๆ จากธรรมชาติภายในสวนแห่งนี้
9. มากกว่าสวนสาธารณะ
: อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร ที่เป็นมากกว่าสวนสาธารณะทั่ว ๆ ไป เพราะที่นี่เป็นทั้ง สวนสาธารณะแสนสวย เป็นสวนป่าธรรมชาติในลักษณะของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงฯ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นแลนด์มาร์กถ่ายรูป ให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย
อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้สำคัญใต้พระบารมี “พ่อของแผ่นดิน” ที่เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ขอบคุณข้อมูล จาก มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: