Biznews

8 บริษัทไทยติดผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมยั่งยืนระดับโลก

ผลการจัดอันดับ “ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์” (Dow Jones Sustainability Indices-DJSI 2020) ปรากฎว่า 8 บริษัทไทย ได้รับประเมินให้เป็นผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมยั่งยืนระดับโลก ได้แก่ ปตท. บ้านปู ไทยออยล์ เอสซีจี ไทยเบฟฯ พีทีทีจีซี ทรู บีทีเอส

 

การประกาศผลการประเมินปีนี้เลื่อนออกจากวันที่ 13 กันยายนของทุกปี โดย DJSI เป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบลอยตัวที่วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่คัดเลือกด้วยเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี(ESG)

DJSI ได้มาจากการนำวิธีการจัดทำดัชนีที่เป็นระบบและโปร่งใสของ S&P มาผสมผสานกับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจากการประเมินแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนของบริษัท (Corporate Sustainability Assessment:CSA) ในการประเมินประจำปีจาก SAM และในแต่ละปี SAM จะประเมินบริษัทมากกว่า 7,300 แห่งทั่วโลก

สำหรับปี 2020 จะประเมินมากกว่า 10,000 แห่ง นอกจากนี้ในปี 2020 จำนวน บริษัทที่ร่วมประเมิน CSA เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึง 19% ซึ่งครอบคลุมการทำแบบสอบถามที่เข้มงวดในการประเมิน ทั้งข้อมูลสาธารณะและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะที่ผู้เข้าร่วมส่งมา

ในปีนี้ มี 3,467 บริษัทได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประเมิน และมี 1,386 บริษัทที่ทำแบบประเมินเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้มีบริษัทใหม่เข้าร่วม 238 แห่ง อีกทั้งมีบริษัทจากเอเชียแแปซิฟิกเข้าร่วมการประเมินสูงสุดในสัดส่วนกว่า 36% นอกจากนี้ส่วนใหญ่ใน 61 อุตสาหกรรมเข้าร่วมกว่า 40%

 

 

สำหรับปีนี้ บริษัทที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ประจำปี มีบริษัทไทยที่ได้รับการประเมินให้เป็นผู้นำอุตสาหกรรม ดังนี้

1. ไทยเบฟเวอเรจ (Thaibev) เป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม (Beverage)

2.บมจ.บ้านปู (BANPU) อุตสาหกรรมถ่านหินและเชื้อเพลิงพลังงาน(Coal & Consumable Fuels)

3.บมจ.ไทยออยล์ (TOP) อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันและก๊าซและการตลาด (Oil&Gas Refining & Marketing) 4.บมจ. ปตท (PTT) อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร (Oil & Gas Upstream & Integrated) 5.บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เป็นผู้นำอุตสาหกรรมสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecommunication Service) 6.บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) กลุ่มเคมีภัณฑ์ (Chemical)

7.บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง(Construction Materials)

และ 8.บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) กลุ่มขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานขนส่ง(Transportation and Transportation Infrastructure)

ส่วนบริษัทไทยที่ได้รับการประเมินให้อยู่ในดัชนี DJSI World ของไทยมี 12 บริษัท เท่ากับปีก่อน ได้แก่ 1. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) 2.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) 3.บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 4. บมจ. ปตท. 5.บมจ. ซีพี ออลล์ 6.บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 7. บมจ.อินโดรามาเวนเจอร์ส 8.บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 9. บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) 10. บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) 11.บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(AIS) และ 12.บมจ.ท่าอากาศยานไทย(AOT)

ในกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets สำหรับตลาดเกิดใหม่ บริษัทไทยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีกลุ่มนี้มีจำนวน 22 บริษัท เพิ่มขึ้น 2 รายจากปีก่อน โดยรายใหม่ที่เข้ามา คือ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) และ บมจ.ผลิตไฟฟ้า(Egco) ส่วนที่เหลือเป็นรายชื่อเดิมในดัชนี DJSI Emerging Markets ประจำปี 2019

 

นอกจากนี้ มีบริษัทไทยที่ติดกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets 22 บริษัทในปีนี้ ได้แก่
1.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) 4.บมจ. บ้านปู 5.บมจ. ไออาร์พีซี 6.บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม 7. บมจ. ปตท. 8.บมจ. ไทยออยล์ 9. บมจ. ซีพี ออลล์ 10.บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) 11.บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 12.บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 13.บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 14.บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 15. บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 16.บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) 17.บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 18.บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 19.บมจ. ท่าอากาศยานไทย 20. บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) 21.บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) และ 22.บมจ.ผลิตไฟฟ้า(Egco)

 

 

 

 

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: