Biznews

ผ่านวันที่ 2 อุบัติเหตุเกือบพันครั้ง ‘นครสวรรค์’ ยอดเสียชีวิตสูงสุด

 

 

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 2 วันของการรณรงค์ ตั้งแต่วันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2562 เกิดอุบัติเหตุรวม 974 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 109 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 993 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือตายเป็นศูนย์ มี 28 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี 33 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย นครสวรรค์ จังหวัดละ 6 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี 37 คน

นายอานนท์ ระบุด้วยว่า แม้วันนี้ประชาชนบางส่วนได้เดินทางถึงที่หมายแล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเข้มงวดในการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอำเภอเสี่ยงอุบัติเหตุระดับสีแดงและสีส้ม ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อจังหวัดหรือเป็นพื้นที่ ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยได้เพิ่มความถี่ในการเรียกตรวจทั้งถนนเส้นหลักและเส้นรอง เข้มงวดเรื่องดื่มแล้วขับ และสวมหมวกนิรภัย พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถเช่าห้ามผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถเช่ารถโดยเด็ดขาด ซึ่งได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,023 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 64,388 คน ในการเรียกตรวจ

ในส่วนของรถสาธารณะ กระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกได้เข้มงวดทั้งการตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมเดินทางและตรวจความพร้อมของคนขับซึ่งได้ทำการตรวจไปแล้ว 244 คน โดยตรวจพบแอลกอฮอล์ 1 รายและสารเสพติด 3 ราย ซึ่งได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และลงโทษตามขั้นตอน

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลให้การเดินทางปลอดภัยโดยเมื่อพบเห็นผู้ขับขี่ขับรถไม่สุภาพ ประมาท หรือบรรทุกผู้โดยสารเกินเสี่ยงอุบัติเหตุสามารถแจ้งได้ที่กรมการขนส่งทางบกหรือ 1584 โดยจะมีการแบ่งรางวัลนำจับให้ผู้แจ้งเหตุด้วย

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: