Biznews

5 เทคนิคเด็ด เมื่อ Millennials เป็นผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับกลางมีหน้าที่จัดการกับแผนงาน หรือกลยุทธ์ต่าง ๆ ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด การจ้างผู้บริหารระดับกลางที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะบุคคลที่ถูกว่าจ้างมาทำงานอาจช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทหรืออาจเป็นบุคคลที่สร้างความเสียหายให้กับบริษัทได้ ซึ่งการจ้างงานในปัจจุบันต้องมีการปรับเปลี่ยนและพลิกแพลงให้ทันกับยุคสมัย ให้เข้ากับคนทำงานกลุ่ม Millennials เพราะคนกลุ่มนี้ เป็นแรงงานที่ใหญ่ที่สุด และเป็นกำลังสำคัญในการทำงาน ที่ในอนาคตจะกลายไปเป็นผู้นำของบริษัทเนื่องจากคนทำงานรุ่นเก่ากำลังจะต้องเกษียณไป ดังนั้น jobsDB จึงมีเทคนิคเด็ด เมื่อต้องจ้างคนกลุ่ม Millennials ให้เป็นผู้บริหารระดับกลาง และวิธีการสรรหาคนทำงานในตำแหน่งนี้

 

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: