Biznews

5 อันดับคนดังที่ใครก็อยากสาดน้ำ

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชนหัวข้อ “เทศกาลวันสงกรานต์” จากกลุ่มตัวอย่าง 3,075 คน ในทุกภูมิภาค ผลสำรวจพบว่า บุคคลที่เด็ก เยาวชน และประชาชน ต้องการรดน้ำหรือสาดน้ำสงกรานต์มากที่สุด 5 อันดับแรก โดยอันดับ 1 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อันดับ 2 “โป๊ป” ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ อันดับ 3 “เบลล่า” ราณี แคมเปน อันดับ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัด และอันดับ 5 ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพ

ส่วนกิจกรรมที่เด็ก เยาวชน และประชาชน จะต้องช่วยอนุรักษ์และสืบทอดในเทศกาลสงกรานต์ พบว่า ร้อยละ 74.87 ทำบุญ ตักบาตร เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต รองลงมาร้อยละ 64.28 สรงน้ำพระ ขนทรายเข้าวัดเพื่อก่อพระเจดีย์ทราย ร้อยละ 61.08 เล่นน้ำ สาดน้ำแบบสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะตามประเพณีโบราณไทย ร้อยละ 36.35 แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าขาวม้า ผ้าประจำถิ่น และร้อยละ 29.97 เตรียมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มชุดใหม่ไว้เพื่อไหว้บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ หรือสวมใส่หลังการรดน้ำขอพร

ทั้งนี้ สถานที่ที่เด็ก เยาวชน และประชาชน อยากไปเล่นน้ำสงกรานต์มากที่สุด ได้แก่ บ้านเกิดหรือภูมิลำเนาตัวเอง รองลงมา กรุงเทพมหานคร อาทิ ถนนข้าวสาร ถนนสีลม สยามสแควร์ สยามพารากอน วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ คิงพาวเวอร์ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ สวนสันติชัยปราการ สวนลุมพินี เอเชียทีคเดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์และล้ง1919 ส่วนต่างจังหวัด จ.เชียงใหม่ เช่น คูเมือง ประตูท่าแพแหล่งท่องเที่ยวที่ติดทะเล เช่น บางแสน พัทยา ชะอำ หัวหิน หาดป่าตอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา อาทิ รอบเกาะเมือง อุทยานประวัติศาสตร์ วัดไชยวัฒนาราม เป็นต้น

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: