AutoBiznewsUncategorized

5 ข้อควรทำหากผ่อนรถต่อไม่ไหว

มีหลายคนที่ผ่อนรถต่อไม่ไหวแล้วโดนไฟแนนซ์ยึดรถไปเฉย ๆ สำหรับคนถอยรถใหม่ป้ายแดงออก แต่พอผ่อนไปสัก 3 ปี แล้วรู้สึกว่าไม่ไหว ผ่อนต่อไม่ได้แล้วเนื่องจากว่ามีปัญหาเ รื่อ งค่าใช้จ่าย มีเหตุให้ต้องใช้เงิน ส่งผลให้ค้างส่งนานไ ฟ แ น น ซ์ก็เล็งจะออกมายึดรถแล้ว จะทำอ ย่ า งไรดี มาหาคำตอบจากคำแนะนำดี ๆ ของทนายดังๆ นิติ ธ ร แก้วโต หรือที่รู้จักกันในทนายเจมส์ แนะนำแนวทางการแก้ปั ญ ห า ทำอ ย่ า งไรมาดูกันเลย

1 การคืนรถในรูปแบบต่ า งๆ

จะมีทั้งแบบที่คืนรถแบบผิดสัญญา หรือ ค้างผ่ อ นชำ ร ะหลายงวด โดยจะต้องจ่ายค่าเสียหาย ค่าข า ดประโยชน์อื่น ถ้าค้างหลายงวดยิ่งต้องเสียเยอะ สำหรับการคืนรถแบบไม่ผิดสั ญ ญ า หรือ ไม่ได้ค้างผ่อน ชำ ร ะ ก็ไม่ต้องจ่ายค่าต่ า งๆ ดังที่กล่าวข้างต้น ซึ่ง ไ ฟ แ น น ซ์ จะคิด ค่าส่วนต่างเวลาข า ยรถและข า ดทุนเท่านั้นเอง

2 ขายรถให้บุคคลอื่นโดยไม่เปลี่ยนสัญญา

ก็คือชื่อผู้เช่าซื้อนั้นยังเป็นคนเดิมอยู่ แนะนำว่าเ สี่ ย งนะอย่าทำแ บ บนี้ หากคนที่ซื้อรถไปแล้วข า ยต่อ รถหาย หรือเกิດอะไรขึ้นชื่อเจ้าของรถนั้นจะต้องรับผิดชอบเต็ม ๆ เลย

3 การขายรถให้ผู้อื่นแบบเปลี่ยนสัญญา

ก็คือการขายแล้วเอาเงินไปปิดจ่าย ไ ฟ แ น น ซ์ แ บ บนี้ดีต่อทั้งคนเช่าซื้อและผู้ค้ำประกันด้วย แต่ว่าจะต้องหาคนซื้อรถแ บ บเปลี่ยนสัญญาให้ได้ บางทีก็ต้องข า ยข า ดทุนบ้างแต่ก็เพื่อแลกกับค่าใช้จ่ายหนัก ๆ ในอนาคตมันก็ดีกว่า

 

 

 

4 ปรับโครงส ร้ า ง ห นี้ / รี ไ ฟ แ น น ซ์ใหม่

เป็นการข ย า ยระยะเวลาการผ่อนออกไป ซึ่งทางนี้หลายคนก็นิยมทำกันเพราะว่าเป็นทางที่ป ล อ ด ภั ยใช้ได้จริง ทำให้รถยังอยู่กับเราไปนาน ผ่อนต่อได้อีกนาน แต่ว่าก็ต้องเ สี ย ด อ กเ บี้ ยให้กับ ไ ฟ แ น น ซ์ เยอะกว่าเดิมอีก แต่ข้อดีคือยังมีรถใช้งานอยู่

5 ทำการ เจรจาขอผ่อนเฉพาะส่วนของดอกเบี้ยก่อน

ซึ่งน้อยคนจะรู้ว่าสามารถขอเจรจาเพื่อผ่อนเฉพาะ ด อ กเ บี้ ย ก่อนได้ โดยให้คงเงินต้นเอาไว้ก่อนพอมีเงินก้อนก็ค่อยไปปิด แ บ บนี้มันจะช่วยให้การเจรจามีโอกาสเป็นไปได้

ซึ่งทางท น า ยก็แนะนำว่าหากผ่อนรถไม่ไหว ไม่มีเงินไปปิด ไม่ยอมคืนรถ ก็จะมี 2 แบบ คือ ยังมีรถอยู่กับตัวแต่ไม่คืนไ ฟ แ น น ซ์จะฟ้องแ พ่ งเพราะผิดสัญญาเช่าซื้อ โดยบังคับยึดรถ แต่ว่าฟ้องอ า ญ าไม่ได้

แต่ในกรณีที่ไม่มีรถอยู่กับตัว อาจจะเอาไปขายต่อให้เต้นท์ เอาไปขายให้คนอื่นซึ่งจะถูกฟ้องทาง อ า ญ า ข้อหายักยอกทรัพย์ได้ เพราะว่า ก ร ร ม สิ ท ธิ์ รถนั้นเป็นของ ไ ฟ แ น น ซ์ อยู่ เจ้าของรถยังไม่มีสิทธิ์จะข า ยได้

สรุป แ บ บ ง่ายๆ เลยคือ หากจะขายรถนั้นให้หาคนที่ซื้อขายแบบเปลี่ยนสัญญาได้จะป ล อ ด ภั ยที่สุด ไม่ต้องเ สี่ ย งอะไร อย่ างไรก็ตามหากมีปั ญ ห า ในกรณีแบ บนี้แนะนำให้คุยกับทางไ ฟ แ น น ซ์ดี ถ้าหาท น า ยช่วยได้จะเจอทางออกที่ดีได้ด้วย และอย่าลืมหาข้อมูลเอาไว้ด้วยจะได้ไม่เสียรู้ใครง่าย และถ้าข า ยข า ดทุนได้แบบไม่ต้องเ สี่ ย ง เ ค รี ยดกับการหาเงินมาโปะ มาจ่ายในแต่ละเดือน

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: