Biznews

‘3 สมาคมฯ’ ขานรับเปิดร้านอาหารในห้างฯ ขายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่

จากคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลงวันที่  1 สิงหาคม 2564 เรื่องการยกระดับมาตรการการควบคุมโรคไวรัสโควิด 19 และการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนสำหรับสถานที่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง โดยผ่อนปรนให้ร้านอาหาร ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ ดำเนินการได้เฉพาะการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านบริการขนส่งอาหาร (Food Delivery Service) ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด* โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า “สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ได้ประสานหารือกับ สมาคมศูนย์การค้าไทย และสมาคมภัตตาคารไทย ทั้ง 3 สมาคมฯ ขอขอบคุณ ศบค. ที่รับฟังข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการและพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันในครั้งนี้ การผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวถือเป็นการต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการ กว่า 40,000 ราย และครอบคลุมจำนวนแรงงานกว่า 400,000 ราย ทำให้มีรายได้เพื่อพยุงธุรกิจต่อไป โดยทั้ง 3 สมาคมฯ พร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนอย่างเคร่งครัดและสูงสุด

ในส่วนของผู้ประกอบการ มีการยกระดับมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันการแพร่ระบาดโดย DMHTemp D : Distancing เว้นระยะห่างภายในร้านอย่างเคร่งครัด M : Mask wearing สวมหน้ากากตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ ครั้งละอย่างน้อย 20 วินาที และ Temp : Temperature มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าปฎิบัติงานสำหรับพนักงานทุกคน ในส่วนของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ได้มีการกำหนดระบบการคัดกรอง และจุดพักคอยที่เป็นไปตามมาตรการของศบค.  ตั้งอยู่บริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก พร้อมยกระดับการควบคุมสูงสุดในเรื่องของมาตรการสุขอนามัยของผู้รับ-ส่งอาหาร เดลิเวอรี่ เป็นต้น”

ทั้งนี้ 3 สมาคมฯ พร้อมที่จะปฎิบัติตามมาตรการผ่อนปรนให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. ในรูปแบบการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านการบริการขนส่งอาหาร (Food Delivery Service) และไม่เปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มแบบรับกลับด้วยตัวเอง (Take Away) ได้ ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ดังนี้

 • ผู้ประกอบการ
 • จัดทำมาตรการ DMHTemp สำหรับพนักงานทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ห้ามรวมกลุ่ม หรือรับประทานอาหารร่วมกัน
 • ห้ามเปิดหน้าร้าน
 • กรณีมีอาการทางเดินหายใจ/ไข้ หรือเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ ต้องหยุดทำงานทันที
 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์
 • จัดให้มีระบบคัดกรอง และลงทะเบียนผู้ขนส่งอาหารก่อนเข้าภายในอาคารหรือพื้นที่
 • จัดระบบคิว และกำหนดพื้นที่เป็นการเฉพาะสำหรับรอคิว
 • มีบริเวณพักคอยซึ่งมีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งหรือยืนที่เหมาะสม
 • ต้องมีการกำกับดูแลให้มีการดำเนินตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
 • พนักงานรับ-ส่งอาหารแบบออนไลน์
 • เน้นย้ำมาตรการ DMH สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างผู้อื่น พกเจลแอลกอฮอล์
 • รอรับอาหาร ณ จุดรับ-ส่ง เท่านั้น
 • กรณีมีอาการทางเดินหายใจ/ไข้ หรือเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ ต้องหยุดทำงานทันที

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้ง 3 สมาคมฯ ได้ให้ความร่วมมือกับ ศบค. อย่างเคร่งครัด ในการดำเนินมาตรการควบคุมและป้องการการแพร่ระบาด และยินดีที่จะสนับสนุนรัฐบาลในการผลักดันมาตรการต่างๆ พร้อมยกระดับขั้นสูงสุด เพื่อพลิกฟื้นสถานการณ์ให้กลับมาดีขึ้น โดย ทั้ง 3 สมาคมฯ เชื่อว่าความช่วยเหลือและร่วมมือกันในครั้งนี้ จะทำให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤติโควิดครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: