Biznews

‘ไทยพาณิชย์’แจ้ง พนักงานชั่วคราวสาขาจัตุรัสจามจุรี ติดเชื้อโควิด-19

ตามที่ธนาคารได้รับแจ้งว่า มีพนักงานชั่วคราวที่ปฏิบัติงานที่ สาขาจัตุรัสจามจุรี ได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อคืนนี้ คาดว่าได้รับเชื้อจากบุคคลในครอบครัว และกำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยพนักงานคนดังกล่าวได้เข้ามาที่ทำงาน ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นวันสุดท้าย

 
ธนาคารได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยได้ทำการปิดสาขาจตุรัสจามจุรี เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เป็นเวลา 3 วัน และได้ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวกักตนอยู่กับบ้าน (Self-quarantine at Home) และสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วันโดยมีการติดตามรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิดทุกวัน
 
 
ธนาคารมีความห่วงใยในสุขภาพของลูกค้าและพนักงานธนาคาร โดยให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขภาพอนามัยอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: