IT & Digital

แก้เกมดีแทคควบทรู!เน็ตบ้านเดือด ‘AIS’ ทุ่ม 32,420 ล้านซื้อ 3BB พร้อมลงทุน JASIF

เอไอเอส ประกาศเข้าซื้อหุ้น 3BB มูลค่า 19,500 ล้านบาท พร้อมเข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (JASIF) 19% คิดเป็นมูลค่า 12,920 ล้านบาท รวม 32,420 ล้านบาท เตรียมยื่นเรื่องขอกสทช. คาดกระบวนการเสร็จสิ้นไตรมาส 1 ปี 2566

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า การลงทุนขยายธุรกิจในครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญตามเป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อขยายการเติบโตในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน และมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ทำให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถในการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านสายไฟเบอร์ที่ครอบคลุมลูกค้าที่กว้างขวางมากขึ้น สามารถขยายการลงทุนไปยังพื้นที่ใหม่เพื่อให้คนไทยสามารถได้รับบริการอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง
โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดและรอบนอกตัวเมือง รวมถึงช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพที่ดี อีกทั้ง จะช่วยให้การพัฒนาโครงข่ายไฟเบอร์ในประเทศไทยโดยรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดทอนความซ้ำซ้อนของการลากสายไฟเบอร์โดยไม่จำเป็นซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยรวมแล้วการลงทุนนี้จะส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักและผู้เช่าของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จะส่งเสริมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงขึ้น รวมถึงจะมีการปรับเงื่อนไขให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างโอกาสแก่กองทุนในการลงทุนทรัพย์สินโทรคมนาคมของบริษัทฯ เพิ่มเติมในอนาคต

 

ทั้งนี้ AWN ได้ลงนามใน บันทึกข้อตกลงกับ ACU และ JAS ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เพื่อซื้อขายหุ้น TTTBB จำนวน 7,529,242,385 หุ้น คิดเป็น 99.87% มูลค่ารวม 19,500 ล้านบาท และหน่วยลงทุนใน JASIF 1,520,000,000 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 19% มูลค่า 12,920 ล้านบาท

โดย AWN จะยื่นเรื่องขออนุญาตในการเข้าทำธุรกรรมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งภายหลังจากการได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุน โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 1 ของปี 2566 ถ้าได้รับการอนุมัติจาก กสทช.

ปัจจุบัน AIS FIbre มีจำนวนผู้ใช้บริการกว่า 1.9 ล้านครัวเรือน ส่วน 3BB มีผู้ใช้งานกว่า 2.4 ล้านครัวเรือน ทำให้เมื่อซื้อกิจการแล้วเสร็จจะมีจำนวนผู้ใช้บริการรวมกันกว่า 4.3 ล้านราย ขึ้นมาใกล้เคียงกับทรูออนไลน์ที่มีจำนวนผู้ใช้งานกว่า 4.7 ล้านราย

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: