BiznewsReal Estate

 เอ็น.ซี เฮ้าส์ซิ่ง  เสริมทัพผู้บริหารสู้ศึกอสังหา

บริษัท เอ็น.ซี เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด ( มหาชน )  ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ แนวราบ แนวสูง  บ้านมาตรฐาน ISO รายแรกของไทย อวดผลประกอบการไปได้สวย เดินจัดทัพผู้บริหารใหม่ เสริมแกร่งรับศึกอสังหา  

นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอ็น.ซี เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) เผยว่า ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ปี 2562 ถือเป็นปีที่ท้าทาย มีความคืบหน้าและเห็นอย่างเป็นรูปธรรมโครงการรถไฟฟ้า หลายสาย เขตเมือง และเชื่อมต่อปริมณฑลเข้าสู่เมืองชั้นในที่เร่งดำเนินการเกิดการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพ และปริมณฑลให้เติบโตควบคู่ ไปกับการขยายโครงการ  และ ตนเชื่อมั่นอสังหาริมทรัพย์ยังโตได้ แต่จะโตแบบทรงตัว ต้องมีความระมัดระวัง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับฐานธุรกิจตัวเอง ซึ่งจะเป็นปีที่ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายปัจจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

กรรมการผู้จัดการ เอ็น.ซี กล่าวต่อ ปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการขายที่ 2,800 ล้านบาท และยอดรับรู้รายได้ที่ 1,800 ล้านบาท และเป็นปีที่ เอ็น.ซี เฮ้าส์ซิ่งเติบโต สู่ปีที่ 25   มีการทำโครงการรวมมูลค่ามากกว่า 35,000 ล้านบาทที่ผ่านมา   อีกทั้งทำการตลาดอย่างเชิงรุกที่ตอบโจทย์ ลูกค้า ทุก Segments  พร้อมเตรียมการเพื่อเปิดโครงการใหม่ ในไตรมาส2  นี้  เพื่อขยายฐานลูกค้าที่มากขึ้น เดินตามแผนเพื่อพัฒนาโครงการเพิ่ม 4-5  โครงการ   ด้วยมูลค่ากว่า  3,000  ล้านบาท  สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาส1 ที่ผ่าน   บริษัทมี กำไร เพิ่มขึ้น 387.86% จากปีก่อน  ด้วยการทำรายได้รวม  408.47 ล้านบาท  และกำไร ปรับเพิ่มขึ้นจากการบริหารต้นทุน และ บริษัทปรับลดค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน  ทำให้  บริษัท มียอดรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง ได้มีการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นกว่า 37 ล้านบาท  ประกอบกับ  บริษัทได้เสริมทัพศักยภาพความแข็งแกร่ง ด้านองค์กร ซึ่งได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทั้ง 3 ท่านด้วยกัน

สำหรับท่านแรก รองศาสตราจารย์ไตรรัตน์  จารุทัศน์  กรรมการ  ท่านที่ 2 นายวรการ  เทพเฉลิม  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   ท่านที่ 3  นายวิชาญ  อมรโรจนาวงศ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายสมนึก กล่าวอย่างมั่นใจว่า  พร้อมที่จะเดินตามแผนงานที่วางไว้ เสริมสร้างความเชื่อมั่น แบรนด์ เอ็น.ซี  พร้อมพัฒนาโครงการคุณภาพ รองรับตลาดแนวราบเพิ่มในทำเลที่มีศักยภาพ ขยายฐานลูกค้าเพิ่ม พร้อมสร้าง Product Benefit  สู่กลุ่มผู้ซื้อบ้าน สร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่ม พัฒนาแบบบ้านรองรับกลุ่มผู้สูงอายุ ด้วยการนำเทรนด์โปรดักส์ SMART CARE สู่ประสบการณ์ความสุข ตอบโจทย์ทุกการอยู่ศัย รองรับเทรนด์ Aging Society มีการเติบโตของตลาดสังคมผู้สูงอายุ สัดส่วนเพิ่มขึ้นทุกปี  ซึ่งสังคมประเทศไทยปัจจุบัน ได้ก้าวสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: