Biznews

‘โควิด-19’ ชนวนสำคัญทำคน ‘ว่างงาน’

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “ระดมความคิดแก้วิกฤตว่างงาน” จำนวนทั้งสิ้น 1,038 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนกรณีสถานการณ์ด้านแรงงานปี 2563 กรณีปัญหาการว่างงาน ตกงาน และถูกเลิกจ้าง ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

สาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาดังกล่าวนอกจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำแล้ว การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอีกประการหนึ่งเช่นเดียวกัน สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดว่าสาเหตุของ “วิกฤตว่างงาน” มาจากเรื่องอะไร?

อันดับ 1 การแพร่ระบาดโควิด-19 88.18%

อันดับ 2 เศรษฐกิจไม่ดี 74.03%

อันดับ 3 ปิดกิจการ 46.22%

อันดับ 4 ไม่มีการจ้างงานในตลาดแรงงานเพิ่ม 45.35%

อันดับ 5 เลือกงาน 21.12%

2. ประชาชนคิดว่า “การว่างงาน” ทำให้เกิดปัญหาอะไร? ตามมาบ้าง

อันดับ 1 หนี้สิน 88.91%

อันดับ 2 ความเครียด/สุขภาพจิต 85.73%

อันดับ 3 ปัญหาความยากจน 73.48%

อันดับ 4 ปัญหาครอบครัว 73.29%

อันดับ 5 ปล้น จี้ ชิงทรัพย์ 67.60%

อันดับ 6 ฆ่าตัวตาย 60.08%

อันดับ 7 การคดโกง หลอกลวง ต้มตุ๋น 52.75%

อันดับ 8 ทุจริต/คอรัปชั่น 42.82%

3. กรณี “วิกฤตว่างงาน” ประชาชนอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องอะไร?

อันดับ 1 การจ้างงานจากภาครัฐ 71.00%

อันดับ 2 มาตรการทางภาษี เช่น ลดภาษี 63.82%

อันดับ 3 ให้เงินช่วยเหลือ/ค่าครองชีพ 58.58%

อันดับ 4 ฝึกอาชีพ 54.22%

อันดับ 5 หาแหล่งเงินทุน/เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 44.91%

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: