CSR

กลุ่มเซ็นทรัล ระดมทุนสร้าง “บ้านพิงพัก” ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งสตรีที่ยากไร้

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมระดมทุนจากกลุ่มธุรกิจในเครือ เซ็นทรัล, โรบินสัน, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ – ท็อปส์ ,ซูเปอร์สปอร์ต ,ซีเอ็มจี คู่ค้าและการบริจาคจากลูกค้าผ่านกล่องรับบริจาค สมทบทุนสร้าง โครงการบ้านพิงพัก เพื่อให้เป็นที่พึ่งพิงของผู้ป่วยมะเร็งในสตรีระยะสุดท้ายที่ยากไร้ ของมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้พระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า “โรคมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย และผู้หญิงไทยจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับโรคโดยขาดที่พึ่งพา ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษา ไร้ที่อยู่และไร้ญาติมิตรคอยดูแล กลุ่มเซ็นทรัลจึงได้สานต่อ โครงการ Women Cancer หนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของกลุ่มเซ็นทรัลในชื่อ “เซ็นทรัล ทำ” เพื่อสร้างกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งในสตรีตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ UN Women (ยูเอ็น วีเม่น – องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ) ที่ทางกลุ่มเซ็นทรัล ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในด้านการให้ความสำคัญกับผู้หญิงมาโดยตลอด

โครงการ Women Cancer ได้ระดมทุนจากการจัดแคมเปญส่งเสริมการตลาดในช่วงต่างๆ รวมถึงเทศกาลวันแม่ของห้างในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2560 ได้แก่ เซ็นทรัล, โรบินสัน, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ – ท็อปส์ ,ซูเปอร์สปอร์ต และซีเอ็มจี รวมถึงรายได้จากการจัดกิจกรรม เซ็นทรัลกรุ๊ป มินิมาราธอน ,การร่วมสมทบทุนจากภาคีคู่ค้า และการบริจาคของลูกค้าผ่านกล่องรับบริจาคที่ เซ็นทรัล, โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, ซีเอ็มจี และห้างอื่นๆ ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่ง สามารถรวบรวมเงินได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5 ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้ได้ระดมทุนไปแล้ว 10 ล้านบาท รวมเป็นปัจจุบันระดมทุนไปแล้วทั้งสิ้น 15 ล้านบาท สมทบทุนก่อสร้างโครงการ “บ้านพิงพัก” (Pink Park Village) ของ มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้พระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยการดูแลของ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ กฤษณ์ จาฏามระ ประธานมูลนิธิฯ ซึ่งโครงการบ้านพิงพัก จะเป็น ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและศูนย์วินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมอย่างครบวงจรแห่งแรก โดยปราศจากการแสวงหาผลกำไร ดำเนินงานโดยทีมแพทย์พยาบาล จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ เภสัชกร นักโภชนาการและอาสาสมัคร โดยแล้วเสร็จแล้ว 3 เฟส ได้แก่ บ้านพักและสถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย , บ้านพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยที่กำลังทำการรักษา และ ศูนย์กิจกรรมระหว่างวัน คงเหลืออีก 2 เฟส ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คือ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม, ศูนย์วิจัยและวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม โดยโครงการดังกล่าวจะรองรับผู้ป่วยมะเร็งยากไร้อย่างแท้จริง

ทางด้าน รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ ประธานมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติฯ เล่าว่า “ความตั้งใจของมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติฯ คือการยกระดับมาตรฐานการรักษาและการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมของประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับสากล เพื่อให้มูลนิธิฯ เป็นที่พึ่งของผู้หญิงไทยอย่างแท้จริงทั้งนี้ปัจจุบันสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด การตรวจเช็คและรักษาในระยะเริ่มต้น จึงเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นประมาณ 98% สำหรับข้อปฏิบัติในการดูแลตัวเองเบื้องต้น คือ การพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงความเครียดติดต่อกันเป็นเวลานาน ทานอาหารที่ปรุงด้วยวัตถุดิบธรรมชาติ หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดจนเกินไป ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกินมาตรฐาน และหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ

โครงการบ้านพิงพัก เริ่มก่อสร้างโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ด้วยจุดมุ่งหมายให้เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้และศูนย์วินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมอย่างครบวงจร โดยไม่แสวงหาผลกำไร ดูแลผู้ป่วยด้วยความเข้าใจและเอาใจใส่ดุจญาติมิตร โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างใดๆ ไม่ว่าสถานะ เชื้อชาติ หรือศาสนา ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากทีมแพทย์และพยาบาล ซึ่งเข้าใจถึงจิตใจของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ได้อย่างมีคุณภาพ โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ย่านหนองจอก บนพื้นที่ 121 ไร่
การสมทบทุนสร้างบ้านพิงพัก ของกลุ่มเซ็นทรัล นอกจากโครงการ Women Cancer แล้ว ยังมีการจัดแคมเปญการตลาด The Power of Pink พลังสีชมพู ด้วยการออกโปรดักส์สีชมพูจำหน่าย โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคเข้าบ้านพิงพัก รวมทั้งการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลของกลุ่มเซ็นทรัลอีกด้วย

กลุ่มเซ็นทรัล พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและลดความรู้สึกสูญเสียให้แก่ผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็ง ให้สามารถหันกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่าเดิม

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: