Biznews

‘ไอติม- พริษฐ์’ ปั้น “StartDee” เล็งปลดล็อคเรียนฟรีหลังเลื่อนเปิดเทอม

เพราะการเรียนรู้เป็นเรื่องที่รอไม่ได้ สำหรับเด็กไทยกว่า 8 ล้านคนที่ต้องถูกเลื่อนเปิดเทอม จนทำให้ช่วงเวลาในการเรียนรู้ขาดหายไป ไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้ก่อตั้ง และซีอีโอหนุ่มรุ่นใหม่ บริษัท   เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด จึงเร่งพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้านการศึกษา StartDee” ที่เปรียบเสมือน “Netflix ของการศึกษาไทย” เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนในทุกวิชาทุกระดับชั้น

ผ่านสมาร์ทโฟนของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา ภายใต้การเรียนการสอนในรูปแบบ Personalized Learning โดยเตรียม  ปลดล็อคให้เรียนฟรีในช่วงโรงเรียนเลื่อนเปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายนนี้ โดยได้ประกาศจับมือกับพาร์ทเนอร์หลักอย่าง เอไอเอส ซึ่งเป็น Digital Infrastructure โครงข่ายดิจิทัลพื้นฐานหลักของประเทศ ที่มาในบทบาทของผู้ให้บริการด้าน Digital Life Service Provider ในการร่วมสร้างสรรค์บริการและคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ด้านการศึกษาให้กับเด็กไทย ผ่านศักยภาพเครือข่ายดิจิทัลอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และดิจิทัลแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง พร้อมส่งมอบบริการและคอนเทนต์ด้านการศึกษานี้แก่เด็กไทยทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างง่ายขึ้น และทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า แอปพลิเคชั่นด้านการศึกษา ‘StartDee’ ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการนำเทคโนโลยีมา บูรณาการ ส่งเสริม และใช้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศกว่า 8 ล้านคน สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงที่สุด โดยเล็งเห็นถึงความแตกต่างและไม่เท่าเทียมกันของผลลัพธ์ และประสบการณ์การเรียนการสอนในแต่ละโรงเรียน เปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างง่ายคือ โรงเรียนที่มีชื่อเสียงขนาดใหญ่ มีผลการเรียนที่เทียบเท่ากับโรงเรียนชั้นนำระดับโลก ในขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กกว่า 15,000 แห่ง อาจจะขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนหรือคุณครูที่มีไม่พอสำหรับทุกระดับชั้น    เป็นต้น StartDee จึงถูกพัฒนาให้เป็นเหมือน ‘Netflix ของการศึกษาไทย’ ให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนในทุกวิชา ทุกระดับชั้น ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาที่ดีสำหรับทุกคนตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่า “ A Good Start For All”

โดยจุดเริ่มต้นของการศึกษาทีดีนั้นคือการที่เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักเนื้อหาวิชาการ และที่สำคัญคือตรงตามความต้องการความถนัดและความต้องการของเด็กแต่ละคน โดย StartDee ได้มีการนำเทคโนโลยีมาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบ ‘Personalized Learning’ ที่จะช่วยแนะนำลำดับของวิดีโอ และปรับความยากง่ายของคำถามหรือเนื้อหาบทเรียน ตามความถนัด และพัฒนาการของเด็กนักเรียน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่อาจแตกต่างกันของนักเรียนทุกคน นอกจากนี้หัวใจสำคัญของการพัฒนาแอปพลิเคชัน StartDee ตามวิสัยทัศน์ “ A Good Start For All  คือการให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่าน StartDee ได้อย่างเท่าเทียมกัน จะต้องครอบคลุม 3  เรื่องหลัก นั้นคือ

  1. ทุกคน – ด้วยราคาที่ถูกมาก ครอบคลุมทุกระดับชั้น (ป.1 – ม.6) เข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  2. ทุกวิชา – ครบถ้วนด้วยเนื้อหาของทุกวิชาในโรงเรียน และเนื้อหาพัฒนาทักษะด้านอื่นของเด็กๆ ทั้งในรูปแบบวิดีโอ แบบฝึกหัด หรือข้อสอบจำลอง
  3. ทุกระบบ – มีความเสถียรและง่ายต่อการใช้งาน ทุกระบบ ทุกหน้าจอมือถือและแท็บเล็ต

การเลื่อนเปิดเทอมของโรงเรียนได้สร้างความกังวลให้กับนักเรียนและผู้ปกครองว่าจะเรียนไม่ทันเนื่องจากปีการศึกษาที่ถูกบีบให้แคบลง รวมถึงข้อสังเกตจากสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ว่าการขาดหายจากการเรียนรู้ไป 6 สัปดาห์ อาจส่งผลให้ความรู้ของนักเรียนหายไปถึงครึ่งปีการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นเรื่องที่รอไม่ได้และไม่จำเป็นต้องรอ StartDee จึงเร่งพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนฟรีในช่วงที่ถูกเลื่อนเปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 1 กรกฎาคม ผ่านโครงการ “School For All” ที่ประกอบไปด้วย 3 บริการพิเศษ

  1. FREE Self-Learning ปลดล็อคให้เด็กเข้าเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนทุกส่วนในแอปพลิเคชันฟรี ในลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านวิดีโอและแบบฝึกหัด โดยเนื้อหาจะครอบคลุมทุกวิชาหลักในระดับชั้นของมัธยมศึกษา (ตั้งแต่ พ.ค.) และประถมศึกษา (ตั้งแต่ มิ.ย.)
  2. FREE Online Class จัดการสอนเพิ่มเติมทุกวันฟรีโดยครูชั้นนำในแต่ละวิชา ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์   9.00 น. – 12.00 น. ผ่านการไลฟ์สตรีมในแอปพลิเคชัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นที่มีความต้องการมากที่สุด เช่น ม. 6 และ ม.3
  3. FREE Internet with AIS ร่วมมือกับเครือข่ายมือถือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เอไอเอส เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงการเรียนการสอนให้กับเด็กไทยอย่างมีคุณภาพทั่วประเทศ

เตรียมเริ่มต้นชีวิตที่ดี ผ่านการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพกับ แอปพลิเคชั่นด้านการศึกษา “StartDee” ที่จะดาวน์โหลดมาเริ่มเรียนกันไปได้ผ่าน Google Play Store และ App Store ตั้งแต่พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและวันเปิดตัวแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการได้ที่ www.facebook.com/startdeethailand และ http://startdee.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: