Biznews

ไม่ไหวจะอุ้ม! ‘การบินไทย’ยื่นฟื้นฟูกิจการ พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ

ที่ประชุมคณะรับมนตรีมีมติเห็นชอบให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย โดยการยื่นขอฟื้นฟูกิจการจะดำเนินการทั้งศาลล้มละลายไทยและศาลล้มละลายสหรัฐ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอพร้อมกันนี้ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุ้นให้ต่ำกว่า 50% และมีสภาพพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ

 

โดยมีรายละเอียดแผนการฟื้นฟูกิจการดังนี้

เริ่มจากการให้การบินไทยพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลังจะต้องขายหุ้นการบินไทย 3% ให้กองทุนวายุภักดิ์ เพื่อเป็นการลดสัดส่วนการถือหุ้นให้เหลือเพียง 47% จากเดิมกระทรวงการคลังถือหุ้นการบินไทยรวม 1,113.93 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 51.03%

การบินไทยจะต้องปรับโครงสร้างการบริหาร โดยให้กรรมการลาออกจนเหลือ 3 คน
ตอนนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดว่าจะคงใครไว้ หรือจะเลือกใครใส่เข้าไปใหม่ แต่มีข่าวออกมาว่าที่วางตัวไว้มี 3 คนที่จะสามารถเข้าไปนั่งบอร์ดได้ คือ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช อดีตซีอีโอ ปตท. คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ และอดีต ดีดีการบินไทย

การบินไทยต้องร้องขอต่อศาลล้มละลายเพื่อขอฟื้นฟูกิจการ
เมื่อศาลรับฟื้นฟูกิจการ หนี้ของการบินไทยจะผิดนัดชำระหนี้ทันที ดังนั้นทีมบริหารจะต้องดูแลในส่วนนี้ โดยอาจะต้องมีการยืดหนี้ออกไป จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มให้กับเจ้าหนี้ โดยเฉพาะในส่วนหนี้สหกรณ์

เลิกคิดเรื่องที่ต้องการให้ การบินไทย เป็น Holding Company
เพราะหลังจากนี้ธุรกิจในเครือทั้งหมดจะถูกยกเลิกการตัดขายออกไป

เดินเรื่องคู่ขนานกับศาลไทยและศาลอเมริกา เพื่อดูแลเจ้าหนี้ต่างประเทศ
โดยศาลอเมริกาจะต้องใช้ Chapter 11 ตามกฎหมายล้มละลายของสหรัฐ เพราะการบินไทยต้องดำเนินกิจการต่อไป หากบินไปในต่างประเทศอาจจะโดนยึดเครื่องบินไทย รวมทั้งการดูแลเจ้าหนี้ลิสซิ่งเครื่องบินด้วย ซึ่งมีสหรัฐ อังกฤษ และเยอรมัน เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่

 

 

การบินไทยแจงยังประกอบธุรกิจตามปกติแม้เข้าศาลล้มละลาย
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการคนที่ 2 รักษาการแทนกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปิดเผยผ่านทาง Facebook Fanpage ของการบินไทยว่า ในวันนี้ (วันที่ 19 พฤษภาคม 2563) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดําเนินการตามแผนฟื้นฟูธุรกิจภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง โดยให้บริษัทฯ ดําเนินกิจการตามปกติ

การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแม้จะเป็นการดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย แต่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการเลิกหรือชําระบัญชีบริษัทฯ หรือไม่ได้มุ่งหมายให้บริษัทฯ ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมายในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งมีกฎหมายรองรับและให้ความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งบริษัทฯ ยังสามารถประกอบธุรกิจปกติต่อไปได้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการขนส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางของการบินไทยทั่วโลก หรือการขนส่งสินค้าไปรษณียภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะดําเนินการควบคู่ไปกับการฟื้นฟูองค์กรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

อนึ่ง ท่านผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารการบินไทยยังคงสามารถใช้เดินทางได้ต่อไป หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงด้านบัตรโดยสารสามารถดําเนินการผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com หรือติดต่อได้ที่ THAI Contact Center โทร.02-356-1111

 

อ้างอิงข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: