Bizlifestyle

ไม่ต้องตกใจ!เปิดวิธีแก้เมื่อ ‘โอนเงินผิดบัญชี’

 ยุคสังคมไร้เงินสดแบบนี้  เชื่อเหลือเกินว่า ปัญหาการโอนเงินผิดบัญชี ทั้งผ่านตู้เอทีเอ็ม อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง (Internet) หรือโมบายแบงกิ้ง (Mobile Banking) สำหรับผู้ที่โอนเงินไปยังปลายทางผิดคน หรือโอนเงินผิดจำนวนโดยไม่รู้ตัว

กรณีที่โอนเงินผิดบัญชี และจำนวนเงินผิด
ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย และศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ควรดำเนินการแก้ไขดังนี้

แจ้งปัญหา และนำส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ธนาคารที่เราใช้โอนเงิน
ธนาคารแจ้งระยะเวลาที่ใช้ตรวจสอบการโอนเงิน
ธนาคารติดต่อผู้รับโอนเงินผิด เพื่อให้ยินยอมคืนเงิน
ธนาคารแจ้งผลการดำเนินการ
กรณีผู้รับโอนยินยอมคืนเงิน : ธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้โอน
กรณีผู้รับโอนไม่ยินยอมคืนเงิน : ผู้โอนสามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อออกคำสั่งทางกฎหมายให้ธนาคารของผู้รับโอนเงินดำเนินการอายัดบัญชี หรือให้เปิดเผยข้อมูลบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

กรณีคนอื่นโอนเงินมาให้เราผิดบัญชี
หากมีคนติดต่อมาจากธนาคารแจ้งว่ามีการโอนเงินผิดเข้ามาในบัญชีเรา ควรตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เพื่อป้องกันการถูกหลอกจากมิจฉาชีพ

สอบถามว่ามาจากธนาคารอะไร พร้อมถามชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้
ปลายสายจะต้องแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการโอน โดยต้องระบุข้อมูลที่สำคัญ เช่น วันที่ เวลา จำนวนเงิน ช่องทางการโอน เช่น Mobile Banking และหลักฐานอื่น มากกว่าที่จะสอบถามข้อมูลส่วนตัวจากเรา
ปลายสายแจ้งให้เราตรวจสอบรายการบัญชีมากกว่าที่จะเร่งรัดให้เราโอนเงินคืนกลับไปอย่างเดียว

จากนั้นเราต้องตรวจสอบบัญชีว่ามีเงินโอนเข้ามาตามที่มีคนโทรมาแจ้งหรือไม่ หากมี Internet Banking หรือ Mobile Banking ก็ตรวจสอบได้ทันที ถ้าไม่มีตรวจสอบการโอนเงินได้ที่ตู้เอทีเอ็ม หรืออัพเดตสมุดบัญชีก็ได้เช่นกัน

หากตรวจสอบแล้วพบว่าโอนเงินผิดบัญชีจริง ๆ และไม่ใช่เงินของคุณจริง ๆ ต้องโอนเงินกลับไปให้เจ้าของบัญชี ถ้าเพิกเฉยเจ้าของเงินสามารถฟ้องร้องเพื่อเรียกเงินคืนจากเราได้

กรณีเกิดความผิดพลาดจากธนาคารที่โอนเงินผิดบัญชี
ธนาคารสามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลเองได้ หากเกิดความผิดพลาดจากพนักงาน ด้วยการกรอกเลขบัญชีผิด หรือจำนวนเงินผิด พนักงานผู้นั้นต้องติดต่อไปยังผู้รับโอนเพื่อขอให้โอนเงินกลับมา

อย่างไรก็ตาม วิธีป้องกันปัญหาที่ดีที่สุด คือ ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินให้ถูกต้อง ก่อนยืนยันการโอนเงินทุกครั้ง 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: