Biznews

ได้เวลา“พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์” ลุยเมืองรอง

หลังจากประกาศวิสัยทัศน์ว่าภายในปีพ.ศ.2565 จะก้าวขึ้นแท่นเบอร์ 6 ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเมืองไทย “พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์” เดินหน้าลุยขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสยายปีกปักธงเมืองรอง   โดยล่าสุดตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายเป็น 10 แห่งภายในปี 2562 และเพิ่มเป็น 20 แห่งภายในปี 2566  

ทั้งนี้ “พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์” จะเน้นขยายธุรกิจโรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดที่การบริการด้านการแพทย์ยังเข้าไปไม่ทั่วถึง หรือมีโรงพยาบาลเป็นจำนวนน้อย เพื่อช่วยเหลือภาครัฐในการรองรับความต้องการด้านบริการทางการแพทย์ของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ทันท่วงที โดยการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลจะขยายในรูปแบบเครือข่าย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้านการแพทย์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับสาขาล่าสุด คือ โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ด้วยงบลงทุน 700 ล้านบาท  ชูศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ Trauma & Emergency Center ให้บริการโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัย  รองรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพ  ในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอลจำกัด (มหาชน) (PRINC) เปิดเผยว่า ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ยังมีอัตรา
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯที่จะมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายให้มากขึ้น  เพื่อรองรับกับความต้องการทางการแพทย์ของประชากรที่มีอย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์สุนทร ศรีทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์จำกัด กล่าวว่า การให้บริการของโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์  จะเน้นศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ด้วยศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ Trauma & Emergency
Center ให้บริการโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและครบครัน  อาทิ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan 128 Slices ) เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม(Mammogram) เครื่องอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  ซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัยโรคให้กับผู้ป่วยมีความแม่นยำ นอกจากนี้ ยังมีห้องพิเศษเดี่ยว ICU  ที่รองรับการรักษาผู้ป่วยหนัก
ที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หรือการทำงานของอวัยวะสำคัญล้มเหลว เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย

ปัจจุบัน บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)  มีโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เปิดดำเนินการแล้ว 7 แห่งใน 6 จังหวัด ได้แก่  โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ  จ.สมุทรปราการ  โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1 และโรงพยาบาลปากน้ำโพ 2 จ.นครสวรรค์   โรงพยาบาลพิษณุเวช  จ.พิษณุโลก  โรงพยาบาลสหเวช จ.พิจิตร โรงพยาบาลศิริเวชลำพูนจ.ลำพูน  และ โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์  นอกจากนี้ จะมีโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการเพิ่มอีก 1 แห่งภายในปีนี้ ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์อุทัยธานี จ.อุทัยธานี

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในนาม  บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด”  ในปี พ.ศ. 2543  เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย  ต่อมาในปี 2548 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปลายปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนควบคู่ไปกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในระดับแนวหน้าเพื่อเช่าโดยการพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าโดยมุ่งพัฒนาโครงการในทำเลที่อยู่ย่านศูนย์กลางธุรกิจและธุรกิจการบริหารอาคารสำนักงานแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพอย่างโปร่งใสยุติธรรมทั้งในด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนการดูแลสุขภาพการบริหารอาคารบริการงานขาย  บริการงานจัดซื้อ บริการงานบัญชี บริการงานและเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการอาคารสำนักงานแบบครบวงจรนอกจากนี้ยังได้ขยายงานไปยังธุรกิจให้บริการระบบสารสนเทศและธุรกิจบริการให้คำปรึกษาทางการลงทุน และธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอีกด้วย

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถจำแนกได้ 4 ประเภท ดังนี้

  1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่ โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ อาคารสำนักงานให้เช่
  2. ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลพิษณุเวช (จังหวัดพิษณุโลก) โรงพยาบาลสหเวช (จังหวัดพิจิตร) โรงพยาบาลปากน้ำโพ และ โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2 (จังหวัดนครสวรรค์) และ โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ  (จังหวัดสมุทรปราการ)
  3. ธุรกิจให้บริการระบบสารสนเทศ ได้แก่ การวางระบบโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจโรงพยาบาล  บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร และการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
  4. ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาการลงทุน โดยให้บริการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ

ตราบใดที่ยังมีคนป่วย คนสูงอายุ ธุรกิจโรงพยาบาลก็จักยังคงเติบโตต่อไป อีกทั้งการเข้ามาของผู้ประกอบการหน้าใหม่อย่าง พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ที่หมายมั่นปั้นมือสู่อันดับที่ 6 ในตลาดธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนแทนที่โรงพยาบาลเจ้าเดิมๆ ที่อยู่มานานจะกลายเป็นอีกหนึ่งสังเวียนการแข่งขันที่น่าติดตามไม่น้อย

 

Related Articles

Back to top button
X