CSR

“ไดกิ้น” สานต่อโครงการ “ปันรักให้น้อง” ปีที่ 2

กลุ่มบริษัท “ไดกิ้น” สานต่อโครงการ “ปันรักให้น้อง” ปีที่ 2 ผนึกกำลัง 5 บริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด, บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไดกิ้นคอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด, บริษัท ไดกิ้นเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท ไดกิ้น แอร์คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด สนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนให้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและพนักงานกว่า 180 คน ร่วมทำกิจกรรมอย่างอบอุ่น ณ โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

มร.อาคิฮิสะ โยโคยามา ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะที่ไดกิ้นเป็นผู้นำระดับโลกในระบบเครื่องปรับอากาศที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือสังคมหรือ CSR หลากหลายด้านอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปลูกป่าชายเลน สร้างฝายชะลอน้ำ การวิ่งเพื่อการกุศลนำเงินมาบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ รวมถึงกิจกรรมที่สนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนในต่างจังหวัดที่ขาดแคลน โดยเราได้ริเริ่มโครงการ “ปันรักให้น้อง” ซึ่งเริ่มต้นโครงการแรกที่โรงเรียนบ้านหนอง จ.เพชรบูรณ์ และสำหรับที่โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง อ.วิเชียรบุรี นับเป็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ในเขตชนบทให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีห้องสมุดที่เต็มไปด้วยหนังสือที่มีประโยชน์และสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น”

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการจัดสร้างอาคารห้องสมุดคลังปัญญา ขนาด 128 ตารางเมตร พร้อมทาสีผนัง ปูกระเบื้อง มอบหนังสือเรียน โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ พร้อมทั้งวาดภาพสื่อการสอนบนผนังในห้องสมุด นอกจากนี้ยังได้จัดสร้างห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศไดกิ้น สร้างลานกีฬายาวิเศษ ทาสีปรับปรุงอาคารเรียน โรงอาคาร อาคารอนุบาล ระเบียง เสา หน้าโรงเรียน โต๊ะเรียนจำนวน 84 ชุด สนามเด็กเล่น ปลูกผักสวนครัวที่แปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และบริจาคไก่ 100 ตัว เพื่อนำไข่ไปทำอาหารให้เด็กๆ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 ปรับปรุงห้องน้ำเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ สร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียน และเทพื้นสนามวอลเลย์บอล รวมถึงมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียนการสอน ชุดนักเรียน เครื่องใช้ที่จำเป็น แก่นักเรียนในโรงเรียน

ตลอดจนรวบรวมเงินบริจาคจากพนักงานในกลุ่มบริษัทไดกิ้นจัดซื้อหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน สนับสนุนการเรียนรู้ และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนในชุมชน ทั้งยังพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลนอีกด้วย

“เราใช้เวลาในการดำเนินการก่อสร้างมากว่า 2 เดือน โดยได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชนเป็นอย่างดีจนทำให้กิจกรรมประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งการได้มาทำกิจกรรมแบบนี้ทำให้ผมนึกย้อนถึงวัยเด็ก เนื่องจากผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดในญี่ปุ่นเหมือนกัน จึงรู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ แบบนี้และช่วยบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาให้กับเด็กๆ” มร.อาคิฮิสะ โยโคยามา กล่าว

ด้าน ลออ เกตุขุนทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง กล่าวว่า โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง ก่อตั้งมาแล้ว 45 ปี ตั้งแต่ปี 2516 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กประจำตำบล ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 83 คน ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล (2 ขวบ 8 เดือน) ไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูทั้งหมด 5 คน ทางโรงเรียนค่อนข้างขาดแคลนงบประมาณ ในชุมชนรอบๆ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่พ่อแม่เด็กจะไปทำงานในตัวเมือง ส่วนเด็กๆ จะอยู่กับปู่ ย่า ตา ยายที่บ้าน เด็กส่วนใหญ่จะขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะมาใช้จ่าย ทางโรงเรียนก็ช่วยเด็กๆ ส่วนหนึ่งเราได้งบประมาณรายหัวจากสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็นำมาพัฒนาด้านเรียนฟรี 15 ปี ส่วนอาคารสถานที่ต่างๆ เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อาจจะไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เราพยายามจัดหางบประมาณโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนจัดทอดผ้าป่าเพื่อนำเงินมาพัฒนาด้านการศึกษา แต่ก็ยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอาคารสถานที่ค่อนข้างทรุดโทรม ถนนหนทางคอนกรีตก็ไม่มี เป็นถนนดินลูกลังธรรมดา

“ในช่วงที่ผ่านมามีตัวแทนจากบริษัท สยามไดกิ้นเซลล์ จำกัด ได้ส่งทีมงานมาสำรวจว่าทางโรงเรียนมีความต้องการและขาดแคลนอะไรบ้าง เมื่อตัวแทนบริษัทมาดู แล้วได้คัดเลือกโรงเรียนเราให้เข้าร่วมโครงการ “ปันรักให้น้อง” เพื่อพัฒนา ทางโรงเรียนรู้สึกดีใจมาก หลังจากนั้นทางบริษัทได้อนุมัติงบมาให้โรงเรียน โดยให้ทางโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจ้างผู้รับเหมามาก่อสร้างห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ สร้างถนนคอนกรีต สนามวอลเลย์บอล ปูกระเบื้องอาคารและหอประชุม ทาสีปรับปรุงอาคารต่างๆ และปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนเด็ก จนโรงเรียนสวยงามมาก คณะครูและผู้ปกครอง รวมถึงชาวบ้านในชุมชนบ้านเขายางโปร่งและหมู่บ้านนาสามัคคี ต่างรู้สึกดีใจที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้เห็นความสำคัญของเด็กๆ และเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพราะการเข้ามาช่วยพัฒนาโรงเรียนของ สยามไดกิ้นเซลส์ นอกจากจะเป็นการมอบโอกาสและสิ่งดีๆ ให้กับทางโรงเรียนแล้ว ยังส่งผลให้มีผู้ปกครองอีกส่วนหนึ่งสนใจจะนำเด็กเข้ามาเรียนที่โรงเรียนเพิ่มมากขึ้นด้วย”

ขณะที่ ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานในการรับมอบโครงการ เผยว่า “การจัดกิจกรรม “ปันรักให้น้อง” ของกลุ่มไดกิ้นทั้ง 5 บริษัท นับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม ในจังหวัดเพชรบูรณ์มีโรงเรียนที่มีอายุมากกว่า 45 ปี จำนวนมาก และงบประมาณของสำนักงานศึกษาฯ มีจำกัด ทำให้ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันได้ การเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนของภาคเอกชนนั้น ถือเป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาระบบการศึกษาของภาครัฐให้มีศักยภาพมากขึ้น”

โครงการ “ปันรักให้น้อง” จึงถือเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง…

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: