Biznews

ในข่าวร้ายมีข่าวดี! หมอนิธิพัฒน์’เผยผู้ป่วยรายแรกระบาดรอบใหม่อาการดีขึ้นแล้ว!!!

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมรูปเอกซเรย์ปอด ระบุว่า 

น่าดีใจที่ผู้ป่วยปอดอักเสบรายแรกของการระบาดรอบนี้อาการดีขึ้นจนหยุดการรักษาด้วยออกซิเจนได้ เอกซเรย์ปอดก็ดีขึ้น (ปกติถ้าผู้ป่วยปอดอักเสบอาการดีขึ้นเราจะไม่เอกซเรย์ซ้ำ กรณีนี้เพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์พิเศษ) แสดงว่าแนวทางการรักษาล่าสุดที่กำหนดให้ใช้ favipiravir+ lopinavir/ritronavir+ dexamethasone ได้ผลดีเช่นรายนี้ วันนี้มีผู้ป่วยคล้ายกันนี้เพิ่มขึ้นที่ต่างจังหวัด (ดังรูป) และชายขอบกรุงเทพรวมอย่างน้อย 3 ราย แต่อาการยังไม่รุนแรงเท่า คาดว่าผลการรักษาจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สำหรับการตรวจเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เริ่มพบผลบวกเป็นสัดส่วนลดลง แต่ก็ยังเดินหน้าตรวจในวงกว้างเพื่อให้มั่นใจว่าเอาอยู่ ส่วนการตรวจเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงนอกพื้นที่น่าจะพบผลบวกน้อยมาก ส่วนคนที่รู้ตัวว่าเสี่ยงทั้งมีอาการและไม่มีอาการก็พร้อมใจเข้ารับการตรวจกันอย่างพร้อมหน้าจนน่าชื่นใจ
ช่วงนี้คนที่ผ่านเข้าสมุทรสาครชั่วคราวและไม่ได้ไปพื้นที่เสี่ยงถือว่าความเสี่ยงต่ำ แนะนำให้กักตัวสังเกตอาการที่บ้าน แต่ถ้ามีอาการคล้ายไข้หวัด จมูกไม่รับกลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบปรึกษาแพทย์ ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน สำหรับคนสมุทรสาครที่มีนัดตรวจติดตามโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลนอกพื้นที่ ตอนนี้แต่ละโรงพยาบาลกำลังติดต่อท่านไปเพื่อสอบถามอาการและเลื่อนการนัดหมาย ที่อาจจะลำบากหน่อยคือคน
ในพื้นที่ที่มีโรคเรื้อรังหรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน อาจไม่ได้รับความสะดวกสบายจากโรงพยาบาลในพื้นที่เช่นเดิมนักเพราะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรส่วนหนึ่งไปจัดการปัญหาโควิด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งมือจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่เสี่ยงของสมุทรสาคร เพื่อให้การดูแลรักษาแรงงานต่างชาติทั้งเรื่องโควิดและการเจ็บป่วยอื่น เพื่อให้คนกลุ่มนี้มีสุขภาพดีและไม่แพร่เชื้อให้คนใกล้ชิด ในระยะแรกคงใช้บุคลากรจากส่วนกลางที่รับผิดชอบโดยตรงไปดำเนินการผลัดแรกก่อน แล้วคงต้องระดมอาสาสมัครแพทย์และพยาบาลจากภาครัฐและภาคเอกชนไปหมุนเวียนสับเปลี่ยนไม่ให้เหนื่อยล้าและเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเสียเอง ใครที่สนใจรอฟังประกาศเชิญชวนได้ในเร็ววันนี้
ศึกครั้งนี้ต้องจบโดยให้เจ็บน้อยที่สุดด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนและทุกภาคส่วน

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: