Biznews

ใครคือ สุดยอดแบรนด์ทรงพลังปี 2018

ภาควิชาการตลาด คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ประกาศผลและมอบรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2018 สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง ครั้งที่ 4 จำนวน 32 กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยมีสุดยอดแบรนด์ทรงพลังที่เข้ารับรางวัลเป็นครั้งแรก ได้แก่ วาสลีน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย, โรซ่า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง,ธนาคารกสิกรไทย ในกลุ่มบริการทางการเงิน และเดลล์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์แล็ปท็อป / โน้ตบุ๊ก ซึ่งปีนี้ครองแชมป์ร่วมกับเอเซอร์แชมป์เก่า นอกจากนี้ยังมี 14 สุดยอดแบรนด์ทรงพลังครองใจคนไทยทั้งประเทศในทุกเพศและกลุ่มวัย โดยงานจัดขึ้น ณ อาคาร มหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ม.ล. สาวิกา อุณหนันท์ ประธานหลักสูตร Master of Branding and Marketing คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยชี้นำสังคมของภาควิชาการตลาด The Most Powerful Brands of Thailand เผยว่า “ผลวิจัย The Most Powerful Brands of Thailand 2018 ได้ใช้เวลาในการสำรวจและวิจัยกว่าครึ่งปี รวมทั้งสิ้น 12,400 ตัวอย่าง แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 50% จังหวัดอื่นๆ อีก 50% ในช่วงอายุระหว่าง 18 – 59 ปี ที่เป็นผู้ตัดสินใจซื้อ และบริโภคผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการ จึงนับเป็นการสำรวจและวิจัยแบรนด์ผลิตภัณฑ์ครั้งยิ่งใหญ่อย่างเป็นระบบที่ครบทุกมิติ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4

จากผลการสำรวจและวิจัยเชิงลึก ทำให้ทราบว่า แบรนด์ใดทรงพลังในพื้นที่ไหน ในกลุ่มเป้าหมายใด เช่น กลุ่มร้านอาหารที่มีสาขา (Chain Restaurant) MK ได้รับความนิยมจากคนในกรุงทุกเพศทุกวัย เฉือนคะแนนชนะ KFC ที่ครองใจกลุ่มคนในต่างจังหวัด ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือซัมซุงยังคงครองแชมป์ ในขณะที่ ไอโฟนนั้นสามารถครองใจเฉพาะวัยรุ่นในกรุงเท่านั้น ทางด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์กาแฟพร้อมดื่ม แม้ว่าเนสกาแฟ จะเข้ามาแทนที่เบอร์ดี้แชมป์เก่า แต่จากผลวิจัยพบว่า เนสกาแฟนั้นได้รับความนิยมจากเพศหญิงทุกวัย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในขณะที่เพศชายทุกวัยทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดกลับชื่นชอบเบอร์ดี้มากกว่า หรือแม้แต่ ซันซิล แบรนด์ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม เป็นที่น่าสังเกตว่า เพศชายทุกวัยเฉพาะในกรุงเทพฯ กลับเทคะแนนให้แบรนด์เฮด แอนด์ โชว์เดอร์

นอกจากนี้ยังมีแบรนด์ขึ้นแท่นรับรางวัลครั้งแรก ได้แก่ โรซ่า ที่ได้รับรางวัลแทนที่สามแม่ครัว เพราะได้ฐานคะแนนเสียงจากกลุ่มสำรวจในต่างจังหวัดล้นหลาม รวมถึงวาสลีนที่ขึ้นแท่นแซงโค้งนีเวียแชมป์เก่าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย ในขณะที่นีเวียยังรักษาแชมป์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าไว้ได้อีกหนึ่งสมัย ส่วนบริการทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ได้แชมป์เป็นครั้งแรก และเดลล์ สุดยอดแบรนด์ทรงพลังที่เป็นหน้าใหม่ของรางวัลนี้ มาแรงจนครองแชมป์ร่วมกับเอเซอร์ ซึ่งเป็นแชมป์จวบจนถึงปัจจุบัน รวม 4 สมัย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์แล็ปท็อป / โน้ตบุ๊ก

สำหรับแบรนด์ที่ครองใจคนทั้งประเทศ ทุกเพศ ทุกกลุ่มวัย ในปีนี้ มี 14 แบรนด์ ได้แก่ ไอศกรีมวอลล์, มันฝรั่งเลย์, เนสกาแฟ ชนิดสำเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์, ประกันชีวิต AIA, เครือข่ายมือถือ AIS, ปั๊มน้ำมัน ปตท., รถยนต์นั่งส่วนบุคคลโตโยต้า, รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า, ชาพร้อมดื่มโออิชิ, น้ำอัดลม โค้ก, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่า, ยาสีฟันคอลเกต และผงซักฟอกบรีส

จากผลวิจัยสามารถสรุปปัจจัยที่เป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการเป็นแบรนด์ที่ทรงพลังสูงสุดมี 3 องค์ประกอบหลัก คือ การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation), ขีดความสามารถขององค์กร (Corporate Competency) และ การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value)”

ทั้งนี้ผลงานวิจัยไม่ได้เป็นแค่การประกาศรางวัลแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่ผลงานวิจัยนี้ จะได้ใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จสำหรับตลาดประเทศไทยต่อไป

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: