Real Estate

ใครคือแชมป์!!!บริษัทมหาชนใน 4 เดือนแรกของปี 2560

ในหมู่มวลบริษัทมหาชนราว 40 แห่ง แห่งไหนที่เปิดตัวโครงการมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าหุ้นดีกว่าเพื่อน เพราะคึกคักกว่า น่าลงทุนในหน่วยลงทุนมากกว่าหรือไม่

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เปิดเผยว่าจากการสำรวจของศูนย์ข้อมูลฯ พบว่า ในรอบ 4 เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม-กุมภาพันธ์) มีโครงการเปิดใหม่เป็นจำนวนมาก แต่มีบริษัทมหาชนอยู่ 10 แห่งที่เปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์มากที่สุด และเกือบทั้งหมดเป็นที่อยู่อาศัย เรียงตามลำดับดังนี้

อันดับที่ 1 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท เปิดตัวมากสุด 17 โครงการ รวมมูลค่าสูงสุดถึง 15,570 ล้านบาท รวมจำนวน 6568 หน่วย หรือตกเป็นเงินหน่วยละ 2.371 ล้านบาท หรือไม่สัดส่วนถึง 17% ของมูลค่าที่เปิดตัวทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว

อันดับที่ 2 บมจ. ศุภาลัย ทั้งนี้เปิดตัวเพียง 2 โครงการ รวมมูลค่าสูงถึง 9,224 ล้านบาท รวมจำนวน 1319 หน่วย หรือตกเป็นเงินหน่วยละ 6.993 ล้านบาท หรือไม่สัดส่วนถึง 10% ของมูลค่าที่เปิดตัวทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว

อันดับที่ 3 บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ เปิดตัวประมาณถึง 4 โครงการ รวมมูลค่าถึง 5,244 ล้านบาท รวมจำนวน 2846 หน่วย หรือตกเป็นเงินหน่วยละ 1.843 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนถึง 6% ของมูลค่าที่เปิดตัวทั้งหมด
อันดับที่ 4 บมจ. เอพี(ไทยแลนด์) เปิดตัวประมาณถึง 4 โครงการ รวมมูลค่าถึง 4,459 ล้านบาท รวมจำนวน 1218 หน่วย หรือตกเป็นเงินหน่วยละ 3.661 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนถึง 5% ของมูลค่าที่เปิดตัวทั้งหมด

อันดับที่ 5 บมจ. สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ทั้งนี้เปิดตัวเพียง 1 โครงการ รวมมูลค่าถึง 4,397 ล้านบาท รวมจำนวน 319 หน่วย หรือตกเป็นเงินหน่วยละ 13.784 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนถึง 5% ของมูลค่าที่เปิดตัวทั้งหมด

อันดับที่ 6 บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น เปิดตัวพอสมควร 3 โครงการ รวมมูลค่าถึง 3,607 ล้านบาท รวมจำนวน 345 หน่วย หรือตกเป็นเงินหน่วยละ 10.454 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนถึง 4% ของมูลค่าที่เปิดตัวทั้งหมด
อันดับที่ 7 บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค เปิดตัวพอสมควร 3 โครงการ รวมมูลค่าถึง 2,266 ล้านบาท รวมจำนวน 843 หน่วย หรือตกเป็นเงินหน่วยละ 2.688 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนถึง 2% ของมูลค่าที่เปิดตัวทั้งหมด
อันดับที่ 8 บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทั้งนี้เปิดตัวเพียง 1 โครงการ รวมมูลค่าถึง 2,119 ล้านบาท รวมจำนวน 198 หน่วย หรือตกเป็นเงินหน่วยละ 10.700 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนถึง 2% ของมูลค่าที่เปิดตัวทั้งหมด
อันดับที่ 9 บมจ. ริชี่เพลส 2002 ทั้งนี้เปิดตัวเพียง 1 โครงการ รวมมูลค่าเพียง 1,498 ล้านบาท รวมจำนวน 597 หน่วย หรือตกเป็นเงินหน่วยละ 2.510 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนถึง 2% ของมูลค่าที่เปิดตัวทั้งหมด
อันดับที่ 10 บมจ. อนันดาดีเวลลอปเม้นท์ ทั้งนี้เปิดตัวเพียง 1 โครงการ รวมมูลค่าเพียง 1,481 ล้านบาท รวมจำนวน 49 หน่วย หรือตกเป็นเงินหน่วยละ 30.226 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนถึง 2% ของมูลค่าที่เปิดตัวทั้งหมด
นอกจากนี้ยังมีบริษัทนอกตลาดแต่มีขนาดใหญ่ เช่น บจก.ไซมิส แอสเสท บจก.นายารา จรัญ บจก.หัวเม็ดทรงมัณฑ์ บจก.ดับเบิ้ลยู-ชินวะ และ บจก.ชาแลน ดีเวลอปเม้นท์ ที่ต่างก็มีโครงการที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000 ล้านบาท

10 อันดับบริษัทพัฒนาที่ดินมหาชนในรอบ 4 เดือนแรกของปี 2560

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: