Biznews

โพลชี้ ‘การกินอยู่ของปชช.’ วันนี้ ลดค่าใช้จายที่ไม่จำเป็นสู้ศก.ฝืดเคือง

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,174 คน ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2562 หัวข้อ “การกินอยู่ของประชาชน ณ วันนี้” เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน จากกรณีประเทศไทย ณ วันนี้ กำลังประสบปัญหาที่ซับซ้อนและยุ่งยากทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในขณะที่ประชาชนทั่วไปก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเลี้ยงดูครอบครัว และดำรงชีวิตท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สรุปผลได้ ดังนี้

1.จากภาวะเศรษฐกิจ ณ วันนี้ ประชาชนมีวิธีการประหยัดที่เป็นรูปธรรมอะไรบ้าง?

อันดับ 1 ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น ท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง งานเลี้ยงสังสรรค์ ของฟุ่มเฟือย 69.38%

อันดับ 2 ไม่ออกนอกบ้าน อยู่บ้านมากขึ้น ทำอาหารทานเองที่บ้าน 40.74%

อันดับ 3 วางแผนการเงิน แบ่งเงินเป็นส่วนๆ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 22.85%

อันดับ 4 ซื้อสินค้าเฉพาะในช่วงที่ลดราคา จัดโปรโมชั่น 21.23%

อันดับ 5 ทำงานพิเศษ หารายได้เสริม เก็บออมเงิน 19.60%

2.ประชาชนมีวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือที่เรียกว่า ปัจจัย 4 อย่างไร?

# อาหาร

1.ทำอาหารทานเอง ลดทานข้าวนอกบ้าน 62.83%

2.กำหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อ ไม่เกินกี่บาท 37.59%

3.ไม่กินทิ้งกินขว้าง กินพอดี เหลือเก็บใส่กล่อง 23.46%

# ที่อยู่อาศัย

1.ประหยัดน้ำ ไฟ /ปิดไฟ ถอดปลั๊ก เมื่อไม่ใช้งาน 65.63%

2.หมั่นดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน ซ่อมเอง 39.35%

3.เลือกเช่าราคาไม่แพง หารกับเพื่อน อยู่กับญาติ 15.77%

# เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม

1.ช้อปปิ้งน้อยลง รอซื้อช่วงโปรโมชั่น ลดราคา 54.58%

2.ใส่ชุดเดิม แลกเปลี่ยนเสื้อผ้ากับเพื่อน พี่น้อง 40.16%

3.ซื้อของมือสอง ไม่ซื้อแบรนด์เนม 16.71%

# ยารักษาโรค

1.ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี 60.12%

2.ใช้สิทธิ สวัสดิการรักษาพยาบาล ประกันสังคม 32.36%

3.กินอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ 28.07%

3.สิ่งที่ประชาชนไม่สามารถประหยัดได้ มีอะไรบ้าง?

อันดับ 1 ค่าเดินทาง ค่ารถเมล์ ค่ารถไฟ ค่าน้ำมัน 63.52%

อันดับ 2 ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล 50.80%

อันดับ 3 ค่าเช่า ค่าผ่อนชำระต่างๆ เช่น ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ บัตรเครดิต 24.79%

อันดับ 4 ค่าเทอม ค่าเล่าเรียน 20.64%

อันดับ 5 ค่าภาษีสังคม เช่น งานบุญ งานแต่งงาน งานศพ 18.66%

 

Related Articles

Back to top button
X