IT & Digital

แล้ววันนี้ก็มาถึง! ‘Canon’ ให้เช่ากล้อง เลนส์ อุปกรณ์เสริมครบเซ็ต เริ่มต้น 200 บ.ต่อวัน

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (Canon) เปิดตัวบริการเช่ากล้อง เลนส์ และอุปกรณ์เสริมของแคนนอนทั้งสิ้นกว่า 60 รายการ เอาใจช่างภาพมืออาชีพและมือสมัครเล่นที่อยากเช่ากล้อง เลนส์ และอุปกรณ์เสริมแบบฟูลเซ็ต เพื่อถ่ายงานเฉพาะกิจและออกทริปสุดพิเศษ สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพสูงระดับมืออาชีพในแบบไม่ต้องลงทุนจ่ายราคาเต็ม ชูอัตราการเช่ารายวันที่คุ้มค่าคุ้มราคา พร้อมบริการจากศูนย์ฯ แคนนอน สำนักงานใหญ่ และระบบการจอง-รับ-คืนสินค้าที่สะดวกสบายผ่านทางอีเมล โดยแคนนอน นำเสนอผลิตภัณฑ์กล้องรุ่นยอดนิยมกว่า 20 รุ่นที่รองรับงานถ่ายมืออาชีพทุกรูปแบบ พร้อมด้วยเลนส์ RF และ EF กว่าอีก 30 รุ่น และอุปกรณ์เสริมมากมายให้ได้เลือกเช่าตามสเกลของงานถ่ายแต่ละครั้ง

ลูกค้าที่ต้องการเช่ากล้องและเลนส์ของแคนนอน สามารถสั่งจองรายการที่ต้องการและแจ้งระยะเวลาเช่าผ่านทางอีเมล เมื่อได้รับการยืนยันจากทีมงาน สามารถรับและคืนสินค้าได้ที่ศูนย์บริการแคนนอน สำนักงานใหญ่ ชั้น 24 อาคารสาทรสแควร์ กรุงเทพฯ โดยสินค้าที่ให้เช่าทุกรายการมาพร้อมราคาที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่อยากเช่ากล้องถ่ายงานหรือต้องการทดลองใช้งานกล้องแคนนอนในระยะสั้น ดังนี้:
• ค่าเช่ากล้องแคนนอนรายวันเริ่มต้นที่วันละ 300 – 2,500 บาท (ขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้อง)
• ค่าเช่าเลนส์แคนนอนรายวันเริ่มต้นที่วันละ 200 – 3,000 บาท (ขึ้นอยู่กับรุ่นของเลนส์)
• ค่าเช่าอุปกรณ์เสริมแคนนอนรายวันเริ่มต้นที่วันละ 200 – 300 บาท (ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์เสริม)

ขั้นตอนการเช่าสินค้า
1. ดูรายการสินค้าให้เช่าที่เว็บไซต์ https://life.th.canon/ หรือ https://th.canon/th/consumer/web/service-promotion

2. แจ้งรายการสินค้าที่ต้องการเช่า โดยส่งเป็นอีเมลมาที่ cmt-icb-rental@cmt.canon.co.th
• ข้อมูลที่จำเป็น (โปรดระบุข้อมูลดังต่อไปนี้มาในอีเมล)
ชื่อ-นามสกุล ตามบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
อีเมล
ชื่อรุ่นกล้อง/เลนส์ ที่ต้องการเช่า (สามารถเลือกรุ่นอื่นๆ เพื่อเป็นตัวเลือกสำรองได้)
ระยะเวลาที่ต้องการเช่าสินค้า (จำนวนวัน) วันที่รับสินค้า วันที่คืนสินค้า
หากท่านเป็น CPS member หรือ นักศึกษา กรุณาแนบหลักฐานมาด้วย ได้แก่ หมายเลข CPS member หรือ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา เป็นต้น

3. รอการติดต่อกลับจากทางแคนนอน

4. มารับสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนด พร้อมแสดงเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งทางอีเมล ชำระค่าเช่า และค่ามัดจำ (เงินวางประกัน)
• แสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ตามที่ระบุในเอกสารกับเจ้าหน้าที่ พร้อมกับใบยืนยันการเช่าสินค้า
• ตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องตามเอกสารเช่าสินค้า
• ชำระเงินค่ามัดจำเป็นเงินสดเท่านั้น
• ชำระค่าเช่าสินค้าตามใบยืนยันการเช่า สามารถชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตได้ กรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต ชื่อของผู้เช่าต้องตรงกับชื่อของเจ้าของบัตรเครดิตเท่านั้น

5. คืนสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนด
• แสดงเอกสารเช่าสินค้า พร้อมบัตรประชาชนของชื่อผู้เช่าที่ระบุในเอกสารการเช่ากับเจ้าหน้าที่
• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์เช่า ตรวจสภาพอุปกรณ์
• นำเอกสารหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก (Book bank) ที่จะรับโอนเงินประกันคืน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
• บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำ ตามที่เอกสารเช่าระบุ โดยเงินค่ามัดจำจะถูกโอนเข้าบัญชีคืนให้กับผู้เช่าภายใน 3 สัปดาห์ (15 วันทำการ) นับจากวันที่ได้รับสินค้าเช่าคืนครบถ้วน
• อาจมีค่าปรับเพิ่มเติมหากพบความผิดปกติของสินค้า หรือผู้เช่าส่งคืนสินค้าล่าช้ากว่ากำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารสัญญาเช่า

เงื่อนไขการเช่าสินค้า
1. ผู้เช่าต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
2. ผู้เช่าต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง สามารถนำมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
3. ผู้เช่าจะได้รับสินค้า ตามรายการได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น
4. กรุณาติดต่อขอเช่าสินค้าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ (ไม่มีบริการ walk in)
5. รับชำระเงินค่าเช่า**ด้วย เงินสด/บัตรเครดิตเท่านั้น (คิดค่าเช่านับรวมวันหยุด กรุณาตรวจสอบวันหยุดก่อนทุกครั้ง เพื่อส่งคืนอุปกรณ์ได้ตามกำหนด)
6. รับชำระเงินมัดจำสินค้าด้วย เงินสด เท่านั้น
7. ค่ามัดจำสินค้า 50% ของราคาสินค้าที่เลือกรับ
8. ผู้เช่าที่ถือบัตร CPS* หรือ บัตรนักศึกษา* จะได้รับเงื่อนไขพิเศษค่าประกันสินค้า 0-30% (หากผิดเงื่อนไข บริษัทฯ จะขอปรับเงินในอัตราเทียบเท่าบุคคลทั่วไป)
9. ผู้เช่าจะได้รับเงินค่ามัดจำคืนทั้งหมดเมื่อตรวจสอบแล้วว่าสินค้าที่เช่าไม่ได้รับความเสียหาย
10. หากเกิดความเสียหายหรือคืนสินค้าเช่าล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญาเช่า อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ตามเงื่อนไขที่ระบุในใบเช่าอุปกรณ์
11. หากต้องการยกเลิกการเช่าสินค้าต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
12. วันและเวลาที่ให้บริการเช่าสินค้า คือ วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 น. – 11.00 น. และ 14.00 น. – 16.00 น. เว้นวัน เสาร์-อาทิตย์, วันหยุดราชการ และวันหยุดตามประกาศของบริษัทฯ

หมายเหตุ
* หากผิดเงื่อนไขจะปรับเป็นราคาปกติเทียบเท่าลูกค้าทั่วไป
** คิดค่าเช่านับรวมวันหยุด กรุณาตรวจสอบวันหยุดก่อนทุกครั้ง เพื่อส่งคืนอุปกรณ์ได้ตามกำหนด

ผู้ที่สนใจใช้บริการเช่า สามารถตรวจสอบรายการกล้อง เลนส์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมด และราคาเช่าของแต่ละรุ่น ตลอดจนเงื่อนไขในการเช่าได้ที่ลิงก์: http://bit.ly/3G193LV หรือโทรสอบถาม Canon Call Center โทร. 02- 344-9999 หรือที่ Line Official @CanonThailand

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: