CSR

“แลคตาซอย” ร่วมไถ่ชีวิตโค มอบเป็นทานแก่เกษตรกรผู้ยากไร้

“โค-กระบือ” นับเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับเกษตรกรมายาวนาน เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตทางการเกษตรของไทย และเป็นความจริงที่ว่าเมื่อโค-กระบือที่ผ่านการใช้งานมาอย่างหนักจวบจนถึงช่วงวัยที่อายุมากจนไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่แล้ว สุดท้ายชีวิตของโค-กระบือเหล่านี้คงหนีไม่พ้นสถานที่ที่เรียกว่าโรงฆ่าสัตว์

ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการไถ่ชีวิตโค-กระบือ บริษัท แลคตาซอย จำกัด ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กร โดยได้ริเริ่มกิจกรรมบุญ “แลคตาซอย ให้ชีวิต…จิตเป็นสุข” ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจอันดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่ และส่งต่อชีวิตเพื่อให้ได้สร้างประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ต่อไป

สำหรับรูปแบบของกิจกรรมดังกล่าว เป็นการรวมพลังบุญจากผู้ที่ดื่มแลคตาซอยสูตรเจ 3 รสชาติ ได้แก่ ไฮแคลเซียม นมถั่วเหลือง 100%, งาดำ นมถั่วเหลืองผสมเนื้องาดำธรรมชาติ และชาเขียว นมถั่วเหลืองผสมคุณค่าของผงชาเขียวแท้ โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายแลคตาซอยทั้ง 3 รสชาติดังกล่าวตลอดช่วงเทศกาลเจที่ผ่านมา ไปมอบให้กับมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อการกุศล วัดลุ่มเจริญศรัทธา กรุงเทพฯ เพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ และส่งมอบต่อให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้ทั่วประเทศ

“สิ่งที่แลคตาซอยให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอดนั่นคือ การทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม สำหรับ “แลคตาซอย ให้ชีวิต…จิตเป็นสุข” เป็นกิจกรรมที่แลคตาซอยจัดขึ้นเป็นปีแรก ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมบุญ เป็นการให้ชีวิต ซึ่งถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งขณะนี้เสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว แลคตาซอยได้มอบเงินจำนวน 897,000 บาท ให้กับทางมูลนิธิฯ เป็นที่เรียบร้อย เงินจำนวนนี้สามารถไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าสัตว์ได้จำนวน 39 ตัว เพื่อส่งมอบเป็นทานให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ได้นำไปใช้ในการทำเกษตรกรรมต่อไป” คุณมัลลิกา จิรพัฒนกุล ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท แลคตาซอย จำกัด กล่าวถึงกิจกรรมบุญดังกล่าว

สำหรับมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อการกุศล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2542 โดยพระอธิการเลี่ยม กิตติเมธี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ นำไปมอบให้กับเกษตรกรที่ยากไร้ในพื้นที่ชนบททุรกันดารทั่วประเทศ เป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดี และอนุรักษ์โค-กระบือไทยไม่ให้สูญพันธุ์ เป็นไปตามแนวทางปรัชญาในการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

“จากการดำเนินการของมูลนิธิฯ ตลอด 19 ปีที่ผ่านมา ได้ช่วยชีวิตโค-กระบือให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์แล้วกว่า 12,000 ชีวิต และมูลนิธิฯ จะยังคงดำเนินการไถ่ชีวิตโค-กระบืออย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งมูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกคน รวมทั้ง บริษัท แลคตาซอย ที่ร่วมกันเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ สำหรับเกษตรกรที่จะเป็นผู้ได้รับโค-กระบือไปเลี้ยงนั้น ทางมูลนิธิจะพิจารณาตามเกณฑ์ และจะต้องทำสัญญายืมเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีข้อตกลงว่าจะไม่ขาย ไม่ฆ่า ไม่แลกเปลี่ยน ไม่โยกย้าย และจะเลี้ยงดูโค-กระบือที่ได้รับเป็นอย่างดี จนกระทั่งได้ตายไปตามอายุขัย หากโค-กระบือนั้นตายก็ห้ามรับประทาน ให้ขุดหลุมฝัง เป็นต้น” นายจิรวัฒน์ สิริวรรณาภรณ์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อการกุศล กล่าวถึงจุดเริ่มต้นและภารกิจของมูลนิธิฯ ที่จะยังคงดำเนินต่อไปภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน

นอกจากกิจกรรม แลคตาซอย ให้ชีวิต…จิตเป็นสุข แล้ว ที่ผ่านมาแลคตาซอยยังได้มีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละกิจกรรมหรือโครงการที่ดำเนินการนั้นจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้ความช่วยเหลือส่งต่อไปยังกลุ่มต่างๆ อย่างทั่วถึง

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: