Biznews

‘แม็คโคร’ เปิด 8 มาตรการ ย้ำความมั่นใจเนื้อสัตว์ปลอดภัยช่วงสารทจีน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  ตอกย้ำความมั่นใจเนื้อสัตว์ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสารทจีน   ด้วย 8 มาตรการคุมเข้มลึกถึงระดับ DNA และตลอดกระบวนการผลิต ขนส่ง การจัดจำหน่ายตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงจนถึงมือผู้บริโภค  พร้อมนำระบบตรวจสอบย้อนกลับ Makro iTrace  เพิ่มความเชื่อมั่นด้วยเครื่องหมาย ปศุสัตว์ OKทุกสาขา

นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และความกังวลในด้านความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหาร ทำให้ชีวิตวิถีใหม่ของผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดจนผู้บริโภค หันมาให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อวัตถุดิบ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสารทจีน แม็คโครมีมาตรฐานการตรวจสอบอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างความมั่นใจด้านเนื้อสัตว์ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคด้วย 8 มาตรการสำคัญ ประกอบด้วย

  • สินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ต้องผ่านมาตรฐานการรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงจากกรมปศุสัตว์
  • สถานที่ผลิตต้องผ่านการประเมินด้านสุขลักษณะอาหารจากกระทรวงสาธารณสุข
  • สินค้าต้องผ่านการตรวจความปลอดภัยทางจุลินทรีย์และเคมี โดยห้องปฎิบัติการ ISO17025 ซึ่งมีการตรวจสอบลึกระดับ DNA เพื่อเฝ้าระวังสินค้าปลอมปน
  • มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา โดยใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ Makro i-Trace
  • ผ่านมาตรฐานการตรวจสินค้าต้องเป็นไปตามหลักสากล (MIL-STD-105E )
  • กระบวนการจัดเก็บสินค้าและขนส่งสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล
  • สินค้าเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายในแม็คโคร จะผ่านกระบวนการควบคุมการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ด้วยระบบออนไลน์ ePrivilege Permit โดยกรมปศุสัตว์ เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ ทำให้เกิดความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ทุกสาขาแม็คโครได้เครื่องหมาย ปศุสัตว์ OK ซึ่งหมายถึงการเป็นสถานที่จัดจำหน่ายที่ผ่านมาตรฐานการควบคุมเรื่องสุขลักษณะที่ดี และความปลอดภัยสินค้าเนื้อสัตว์ อันเป็นไปตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์

นางจุฑารัตน์ กล่าวอีกว่า  “ในช่วงเทศกาลสารทจีนที่ผู้คนพากันจับจ่ายสินค้าประเภทเนื้อหมู ไก่ เป็ด ผลไม้ต่างๆ  เพื่อนำไปไหว้บรรพบุรุษเป็นจำนวนมาก   ความปลอดภัยในอาหาร เป็นเรื่องสำคัญและเป็นพันธกิจหลักของเราในการดำเนินธุรกิจตลอด 31 ปี  ที่ผ่านมา แม็คโครได้ร่วมมือกับภาครัฐ อาทิ  กรมปศุสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ในการคุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่  รวมทั้งขอการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ                           ปลอดภัยป้องกันโควิด-19 ในทุกสาขาจากกรมอนามัย หน่วยงานสาธารณสุขระดับประเทศ  เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในยุคการซื้อขายสินค้าวิถีใหม่ที่ทุกคนเน้นสุขอนามัยและความปลอดภัยเป็นสำคัญ”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: