Biznews

ยุค GIG  Economyไม่ต้องพึงงานประจำ! เผยผลสำรวจเงินเดือนงานระยะสั้นสุดปัง

หากพูดถึงกลุ่มคนยุคมิลเลนเนียล (Millennials) หรือ เจนเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523-2543  และเป็นกลุ่มคนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีกว่า 2,000 ล้านคน คิดเป็น 32% ของประชากรโลก  ซึ่งกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายนี้มีแนวโน้มในอนาคตจะมีจำนวนมากกว่าเจนเนอเรชั่นอื่น  สำหรับกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายในประเทศไทยมีประมาณ 21 ล้านคนของประชากรทั้งหมดของไทย ซึ่งปัจจุบันวิถีการดำเนินชีวิตและรูปแบบการทำงานของกลุ่มดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการจ้างงานในรูปแบบการจ้างงานระยะสั้นประเภทต่างๆ 

นอกจากนี้ บางกลุ่มยังเลือกการผสมผสานรูปแบบการทำงานทั้งแบบงานประจำควบคู่กับงานพาร์ทไทม์ ที่ทำนอกเวลางาน จึงเกิดเป็นคำเรียกลักษณะงานนี้ว่า  GIG  สำหรับ GIG  Economy คือ ระบบเศรษฐกิจที่ผู้ทำงานรับงานเป็นครั้งๆ ตามความต้องการ (on demand) หมายถึง ทำแบบชั่วคราวไม่เต็มเวลา และมีความเป็นอิสระ ทำงานตามความสมัครใจ โดยจะไม่เหมือนการทำงานแบบดั้งเดิมของการเป็นลูกจ้างบริษัท อาทิ งานนอกเวลา งานด่วน งานจ้างตามสัญญา งานชั่วคราว งานอิสระ งานรับเหมา งานออนไลน์และการทำงานบนแพลตฟอร์ม  รวมถึง คนที่ทำงานประจำและทำงานพิเศษในเวลาเดียวกัน

 

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดเผยว่า  แนวโน้มและทิศทางของรูปแบบการทำงานในยุคปัจจุบัน หรืออาจเรียกว่า ยุคดิจิทัล ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไลฟ์สไตล์และวิถีการดำเนินชีวิตกับการทำงานก็เปลี่ยนแปลงไป  แต่เดิมแรงงานจะเลือกทำงานประจำที่สร้างรายได้หลักเท่านั้น  วันนี้เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป แรงงานเลือกรูปแบบการทำงานตามความสามารถเพื่อเป็นรายได้เสริมงานหลัก  หรือกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย ก็ยังเลือกทำงานที่ไม่ใช่งานประจำ

 ผลสำรวจรายได้งานระยะสั้นครั้งแรก Temp Job Market Salary Trend 2019 – 2020  โดยแมนพาวเวอร์ กรุ๊ป ที่ทำการสำรวจจากกลุ่มลูกค้าจำนวน 325 รายในส่วนการจ้างงานในรูปแบบงานระยะสั้น และกลุ่มงานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยจะมีการทำงานในระยะสั้นเริ่มตั้งแต่งานรายวัน รายเดือน โดยข้อมูลเงินเดือนนี้เราอิงจากประสบการณ์ทำงาน 0 – 3 ปี และขึ้นอยู่กับแต่ละสายงานดังนี้

สำหรับสายงานด้านมาร์เก็ตติ้ง ภายในสายงานมีตำแหน่งต่างๆ อาทิ  ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด (Data Analyst) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 25,000 – 35,000 บาท  ตำแหน่งดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 18,000 – 25,000 บาท  ส่วนตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ (Business Development) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 18,000 – 25,000 บาท  และตำแหน่งอีเว้นท์ มาร์เก็ตติ้ง ,มาร์เก็ตติ้ง มีรายได้เริ่มต้นที่ 15,000 – 25,000 บาท 

ส่วนในสายงานด้านการให้บริการลูกค้า (Customer Service) เริ่มตั้งแต่ตำแหน่งแคชเชียร์ มีรายได้เริ่มต้น 13,000-15,000 บาทต่อเดือน  ส่วนตำแหน่งงานที่ต้องมีทักษะความรู้ที่เพิ่มขึ้นสำหรับงานด้านการให้บริการลูกค้า อาทิ คอลเซ็นเตอร์ (ไทย) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 – 20,000 บาท  และถ้าเป็นคอลเซ็นเตอร์ที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 20,000 – 35,000 บาท  และในส่วนของพนักงานตอนรับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 18,000 – 25,000 บาท   เป็นต้น

ทางด้านสายงานด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งมีตำแหน่งงานตามทักษะและประสบการณ์ อาทิ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี ( Audit) ที่ต้องมีใบรับรองการทำงาน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 25,000 – 30,000 บาท  และตำแหน่งไฟแนนซ์บัญชี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 – 40,000 บาท  ส่วนสายงานด้านบุคคลหรือ HR เป็นอีกหนึ่งในสายงานที่สามารถทำงานในรูปแบบงานระยะสั้น ตำแหน่งฝ่ายบุคคล รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 – 25,000 บาท  ฝ่ายพัฒนาและอบรมบุคลากร รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 – 30,000 บาท  เป็นต้น

ส่วนทางด้านสายงานด้านการขนส่งหรือโลจิสติกส์ ก็มีเลือกใช้รูปแบบการจ้างงานในลักษณะระยะสั้นด้วย โดยมีตำแหน่งดูแลคลังสินค้า มีรายได้เริ่มต้น 12,000-15,000บาทหรือจ้างแบบรายวันเฉลี่ย 500-700 บาท ตำแหน่งงานในส่วนแพคสินค้า และดูแลจัดการสโตร์ มีรายได้เริ่มต้น 12,000-15,000บาทหรือจ้างแบบรายวันเฉลี่ย 500-700 บาท ส่วนพนักงานที่ทำงานด้านการเทรดดิ้งระหว่างประเทศ มีรายได้เริ่มต้น 16,000-23,000บาทต่อเดือน

สายอาชีทางด้านผู้เชี่ยวชาญ Technical  ซึ่งมีตำแหน่งหลากหลาย อาทิ  Computer , Telecommunication Technician มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 18,000-20,000 บาท  ส่วนตำแหน่งงานด้านวิศวกรเครือข่าย(Network Engineer) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 18,000-25,000 บาท  , Project Engineer , Computer and Systems Engineer มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 18,000-35,000 บาท  เป็นต้น  นอกจากนี้กลุ่มงานที่ใช้ทักษะด้านภาษาในการติดต่อสื่อสารเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งงานที่หลายองค์กรใช้การจ้างงานแบบระยะสั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรที่มีผู้บริหารหรือต้องติดต่อธุรกิจกับต่างชาติโดยเฉพาะทักษะภาษาจีนและญี่ปุ่น  เป็นสองภาษาที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางจากผลสำรวจระบุว่าแรงงานงานนี้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 18,000-100,000 บาท หรือจ้างแบบรายวันอยู่ที่ 1,200-10,000 บาทต่อวันเลยทีเดียว

ทั้งนี้ แนวโน้มแรงงานในยุคนี้มีรูปแบบการทำงานระยะสั้นที่เติบโตและมีความหลากหลายมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงทิศทาง รูปแบบการทำงานดังกล่าวมีความยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์วิถี ไลฟ์สไตล์ การดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้  อีกทั้ง บางกลุ่มยังเลือกทำงานแบบผสมผสานทั้งงานประจำและงานระยะสั้น เพื่อเสริมรายได้โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถที่ตนเองถนัด  โดยสามารถทำงานทั้งรายวัน รายเดือน และรายโปรเจคต์ซึ่งมีตั้งแต่ 3 เดือนถึง 18 เดือน หรือบางกลุ่มก็มากกว่าขึ้นอยู่กับลักษณะและรูปแบบงาน  นอกจากนี้ ยังสะท้อนถึงรายได้ที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อเทียบกับคนทำงานประจำก็ไม่น้อยทีเดียว  แมนพาวเวอร์กรุ๊ปในฐานะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในตลาดแรงงานหวังว่าข้อมูลแนวโน้มและทิศทางแรงงานในปี 2019-2020 จะทำให้แรงงานใช้เป็นแนวทางและการเตรียมตัวกับงานในรูปแบบใหม่ตามยุคสมัย เทคโนโลยี เทรนด์ ความต้องการของนายจ้างที่เปลี่ยนไป ดังนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าอาชีพใด ๆ ต้องเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างทักษะและประสบการณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรักษาความมั่นคงในชีวิตต่อไป

 ถึงเวลาแรงงานรุ่นใหม่ต้องลุกขึ้นมาเปิดโลก เปิดรับ เปิดมุมมองในยุคปัจจุบันเพื่อมุ่งสู่อนาคตต่อไป

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: