Financial

‘แบงก์ชาติ’ช่วยคนจ่ายหนี้ไม่ไหว กู้บ้าน-กู้รถ-บัตรเครดิต กรอกยังไง ดูเลย !

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดช่องทาง “ทางด่วนแก้หนี้” เพื่อเป็นช่องทางสำหรับประชาชนและธุรกิจรายย่อยที่ต้องการปรับปรุงเงื่อนไขการชำระหนี้ ซึ่งได้ติดต่อสถาบันการเงินไปแล้ว แต่ข้อเสนอที่ได้รับยังไม่สามารถที่จะจ่ายได้ ให้แจ้งความประสงค์ผ่านทางด่วนแก้หนี้ จากนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นตัวกลางประสานให้ โดยจะส่งข้อมูลไปยังผู้ให้บริการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

โดยท่านที่สนใจสามารถกรอกยื่นคำขอแก้หนี้ผ่านทาง ทางด่วนแก้หนี้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้...

1. เข้าหน้าเว็บไซต์ ทางด่วนแก้หนี้ คลิก

2. อ่านข้อตกลงในการใช้งาน จากนั้นคลิกยอมรับข้อตกลงในการใช้งานทางด่วนแก้หนี้ แล้วกดยอมรับ

3. กรอกชื่อ – นามสกุล / ชื่อนิติบุคคล (บริษัท ห้างหุ้นส่วน องค์กร)

4. เลือกประเภทรหัสอ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล มีให้เลือก 3 ประเภท ได้แก่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลขที่หนังสือเดินทาง และ เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล จากนั้นกรอกเลขประจำตัวให้ครบถ้วน

 

5. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ และอีเมล หากไม่มีอีเมล ให้เว้นช่องอีเมลไป

6. เหตุผลหรือคำอธิบายประกอบคำขอ ช่องนี้ให้ใส่ข้อมูลสำคัญที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน พร้อมระบุเหตุผล เช่น ถูกพักงานในช่วงโควิด 19 ทำให้ขาดรายได้และไม่สามารถชำระหนี้สินได้ตามเดิม รวมถึงข้อมูลการค้างชำระนานเท่าไร หรือมีสถานะทางคดีหรือไม่

7. เลือกผู้ให้บริการทางการเงินที่เราต้องการขอความช่วยเหลือ

8. เลือกแนวทางที่ต้องการเสนอให้สถาบันการเงินพิจารณาช่วยเหลือ ให้เลือกได้ไม่เกิน 3 ข้อ ประกอบด้วย

– ยืดระยะเวลาชำระหนี้
– พักชำระเงินต้น
– ลดอัตราดอกเบี้ย
– ยกเว้นหรือผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
– ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม
– เปลี่ยนประเภทหนี้ เพื่อให้ดอกเบี้ยถูกลง
– ปิด/ชำระหนี้เร็วขึ้น
– อื่น ๆ พร้อมระบุข้อความลงไป

9. เลือกผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นหนี้ ได้แก่ บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด, สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อจำนำทะเบียน, สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, สินเช่าซื้อ ลิสซิ่ง เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์, สินเชื่อประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อ (SME)

10. ระบุสาขาที่ทำสัญญา

11. สำหรับผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือ ทางด่วนแก้หนี้ เพียงผลิตภัณฑ์เดียว เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิก “กดเพื่อขอรหัสติดตามเรื่อง” แต่สำหรับผู้ที่ต้องการส่งคำขอหลายผลิตภัณฑ์ให้คลิก “เพิ่มผลิตภัณฑ์” หรือสำหรับผู้ที่ต้องการส่งคำขอแก้หนี้สถาบันการเงินอื่นเพิ่มเติม ให้คลิก “เพิ่มผู้ให้บริการทางการเงิน” จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหัวข้อเดิม แล้วคลิก “กดเพื่อขอรหัสติดตามเรื่อง”

12. รหัสติดตามเรื่อง จะถูกส่งมาที่ SMS เบอร์โทรศัพท์มือถือที่กรอกไว้ ให้นำรหัสนั้นไปกรอกตรงช่อง “กรอกรหัสติดตามเรื่อง” จากนั้นคลิกส่งข้อมูล เป็นอันเสร็จสิ้นการส่งคำขอ

อย่างไรก็ตาม ให้ทุกท่านเก็บรหัสติดตามเรื่องไว้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะ สอบถามข้อมูลความคืบหน้าต่าง ๆ ของทางด่วนแก้หนี้

หลังส่งคำขอแล้ว ศคง. จะจัดส่งข้อมูลคำขอแก้หนี้ไปยังสถาบันการเงินที่ระบุไว้ ตามปกติจะใช้เวลาพิจารณาแต่ละกรณีประมาณ 7-10 วัน ซึ่งผู้ให้บริการจะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา ให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางที่ผู้ให้ข้อมูลไว้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล ภายใน 15 วันหลังจากยื่นเรื่อง หากลูกค้ายังไม่ได้รับการติดต่อ สามารถโทร. ตรวจสอบผลการพิจารณาเบื้องต้นได้ที่ ศคง. หมายเลข 1213

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: