Biznews

แนะ 5 วิธี เสพข่าวอย่างไรไม่ให้เครียด

กรมสุขภาพจิต แนะนำ 5 วิธี เสพข่าวอย่างไรไม่ให้เครียด เน้นการใช้สตินำอารมณ์ สำรวจตนเองสม่ำเสมอและเปิดใจรับฟังคนรอบข้าง ลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ

5 วิธี จัดการความเครียด : รับฟังข่าวสารอย่างไรไม่เครียด

1.ให้ความสำคัญกับสติของตนเองทุกครั้งเมื่อต้องเสพข่าว สังเกตอารมณ์ของตนเองและผลกระทบจากอารมณ์นั้น
2. จัดสรรเวลาติดตามข่าวสารบ้านเมืองอย่างพอดี
3. พยายามทำกิจวัตรประจำวันให้เป็นปกติ หันเหความสนใจจากข่าวสารไปเรื่องอื่นบ้าง
4. เคารพความเชื่อและความคิดเห็นแบบประชาธิปไตยที่มีความแตกต่างหลากหลายได้
5. การพักผ่อนและการผ่อนคลายความเครียด เช่น การนอน ออกกำลังกาย ฝึกโยคะ ทำสมาธิ ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การฝึกหายใจคลายเครียด

หากอาการยังไม่ดีขึ้น ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ มีความเครียดรุนแรง สูญเสียความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง สามารถขอรับบริการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323

 

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: