BiznewsEat & Travel

แต่งไทยใส่บาตรเทียน “ตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคลเมืองบนทราวดี” บ้านโคกไม้เดน

สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน คงทราบกันดีว่า ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ “วันอาสาฬหบูชา” ซึ่งในปี 2562 วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8)

พิธีกรรมโดยทั่วไปที่นิยมกระทำในวันนี้ คือ การทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเรา ดังนั้น พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรเข้าวัด เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใส จะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคที่ค่าครองชีพถีบตัวสูงขึ้นอย่างนี้

ในโอกาสวันพระใหญ่เช่นนี้ แอดขออนุญาตินำภาพ งานตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคล ซึ่งถือเป็นงานประเพณีตักบาตรด้วยเทียนโพธิ์แห่งเดียวในประเทศไทยในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้น วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลม่วงหัก สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เทศบาลท่าน้ำอ้อย โรงเรียนเขาไม้เดน และชุมชน จัดประเพณีตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคล เมืองบนทวาราวดี ณ โบราณสถานเมืองบน บ้านโคกไม้เดน ตำบลท่าน้ำ อ้อย อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์

เมืองบนโคกไม้เดนน่าจะเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี ที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่า “เมืองบน” ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11-16 (พ.ศ. 1000-1500) โดยมีลักษณะเป็นรูปรีคล้ายหอยสังข์ คล้ายเมืองกำแพงนครปฐม เมืองเสมาจังหวัดนครราชสีมา และเมืองพญาแร่จังหวัดชลบุรี เมืองโบราณเมืองบนแห่งนี้มีคูน้ำ-คันดินล้อมรอบ 3 ชั้น ทางด้านทิศตะวันออกยังพบกลุ่มโบราณสถานซึ่งส่วนใหญ่เป็นฐานของพระสถูปเจดีย์ และบนยอดเขาต่างๆ ที่สำรวจแล้วมีจำนวนถึง 16 แห่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในบริเวณนี้ รวมทั้งยัง ยังมีการขุดค้นพบโบราณวัตถุต่างๆ อาทิเช่น รูปปั้นช้าง พญาฉัททันต์ อายุกว่า 1,000 ปี รูปปั้นต่างๆ ได้ถูกนำออกแสดงที่ต่างประเทศโดยนักโบราณคดีชาวอเมริกันและออสเตรเลีย ที่เรียกกันว่า ศิลปะโบราณจากบ้านโคกไม้เดน

สวยงามขนาดไหน  ไปชมภาพกัน

ขอบคุณรูปประกอบ  Tom W Noppakaew

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: