Real Estate

แชมป์บริษัทพัฒนาที่ดินครึ่งแรกปี 2560

‘พฤกษา’ ยังคงครองแชมป์บริษัทพัฒนาที่ดินอันดับหนึ่งในการเปิดตัวโครงการใหม่ในรอบครึ่งแรกของปี 2560 ตามมาด้วย ‘แอล.พี.เอ็น.’ ‘ออริจิ้น’ และ ‘อนันดา’ ในอันดับ 2-5 ในแง่จำนวนหน่วย  แต่ในแง่มูลค่า ‘อนันดา’ ‘เอ.พี.’ ‘แอล.พี.เอ็น.’ และ ‘ศุภาลัย’ รั้งอันดับที่ 2-5 ตามลำดับ

พฤกษา พฤกษา

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เปิดเผยผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เปิดใหม่ทั้งหมด 193 โครงการในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 พบว่า บริษัทที่เปิดตัวสูงสุด 10 อันดับแรกตามจำนวนหน่วยที่เปิดขาย เป็นดังนี้:

ลำดับที่   บมจ.(รวมบริษัทในเครือ)    จำนวนโครงการ   จำนวนหน่วย     มูลค่า (ล้าน บ)      % ในตลาดทั้งหมด
1.  พฤกษา เรียลเอสเตท                       31                10,973             26,679          20.2%
2.  แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์              10                  4,511             10,697            8.3%
3.  ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้                          4                  4,254               8,949            7.8%
4.  อนันดาดีเวลลอปเม้นท์                       7                  3,323             21,048            6.1%
5.  เอพี (ไทยแลนด์)                               8                  3,123             14,522            5.8%
6.  คันทรี่ กรุ๊ป                                        1                   2,741               6,215            5.0%
7.  ยูนิ เวนเจอร์                                      5                   1,662               4,224            3.1%
8.  พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค                       6                   1,589               4,825             2.9%
9.  ศุภาลัย                                             3                   1,431               9,736             2.6%
10. แสนสิริ                                            4                   1,273               5,342             2.3%

และหากพิจารณาตามมูลค่า จะพบว่า บริษัทที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรก เป็นดังนี้:
ลำดับที่   บมจ.(รวมบริษัทในเครือ)     จำนวนโครงการ      มูลค่า (ล้าน บ)    จำนวนหน่วย      % ในตลาดทั้งหมด
1.   พฤกษา เรียลเอสเตท                        31                 26,679           10,973         14.6%
2.   อนันดาดีเวลลอปเม้นท์                        7                 21,048             3,323         11.5%
3.   เอพี (ไทยแลนด์)                                8                 14,522             3,123           8.0%
4.   แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์               10                 10,697             4,511           5.9%
5.   ศุภาลัย                                              3                   9,736             1,431           5.3%
6.   ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้                           4                   8,949             4,254           4.9%
7.   เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น                5                   6,317                508            3.5%
8.   คันทรี่ กรุ๊ป                                        1                   6,215              2,741           3.4%
9.   แสนสิริ                                              4                  5,342              1,273           2.9%
10. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค                       6                   4,825              1,589           2.6%

โดยสรุปแล้ว บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท เปิดตัวมากที่สุด 31 โครงการ รวม 10,973 หน่วย รวมมูลคา 26,679ล้านบาท หรือถึง 20.2% ของทั้งตลาด  แสดงว่าทุก ๆ หนึ่งในห้าของสินค้าที่อยู่อาศัยที่เปิดใหม่ในตลาด เป็นของบริษัทดังกล่าวนี้  อันดับที่สองคือ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ มีสัดส่วนเพียง 8.3% หรือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทแรก  อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในกรณีของมูลค่า จะพบว่า แม้อันดับหนึ่งคือ ‘พฤกษา’ ที่มีมูลค่าการพัฒนารวมราว 14.6% ของทั้งตลาด หรือทุก ๆ หนึ่งในเจ็ดหน่วย  แต่อันดับสองก็มีสัดส่วนสูงถึง 11.5% (ทุกๆ หนึ่งในสิบของตลาด) ซึ่งก็คือ บมจ.อนันดาดีเวลลอปเม้นท์ นั่นเอง

 

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: