Biznews

‘เอ็มบีเค’ ลดค่าเช่าผู้ประกอบการ 6 เดือนเซ่น’ไวรัสโควิด ‘

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ ๆ ห้างร้าน หรือในระดับพ่อค้าแม่ค้า เนื่องจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติลดลงมาก โดยก่อนหน้านี้ มีพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นผู้เช่าร้านค้าในศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK Center) หรือศูนย์การค้ามาบุญครอง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวัน จำนวนกว่า 100 คน รวมตัวเดินขบวนภายในห้าง เพื่อเรียกร้องให้ทางห้างลดราคาค่าเช่าพื้นที่ 50% และยกเลิกการเก็บภาษีโรงเรือน หลังได้รับความเดือดร้อนจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่ลดลง จากการระบาดของโรคโควิด-19 และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ทำให้รายได้หดหาย

ล่าสุด เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สรุปมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ ลดค่าเช่าผู้ประกอบการ 6 เดือน

(เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ : 26 กุมภาพันธ์ 2563) เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. บริษัท เอ็ม บี เคจำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยนายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้นัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อร่วมกันหารือมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งมีผู้ประกอบการร้านค้าให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยได้ข้อสรุปคือ ศูนย์จะลดค่าเช่าพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สัดส่วนตามประเภทการเช่า ตั้งแต่ 10 %- 20 % เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่ 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2563

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: