Biznews

‘เสถียร เศรษฐสิทธิ์’ เทขายหุ้น ‘คาราบาว’ กำเงินกว่า 2 พันล้านลุยจีน

แม้ว่าสภาพตลาดจะยังคงไม่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนสักเท่าไหร่นัก แต่ทุกธุรกิจจำต้องเดินหน้าต่อเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้ แต่ไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ชายที่ชื่อ ‘เสถียร เศรษฐสิทธิ์’ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และประธานกรรมการ คาราบาวแดง ที่ล่าสุด ประกาศเทขายหุ้นชนิดบิ๊กล็อตให้กับนักลงทุนสถาบันจำนวน  22.50 ล้านหุ้นคิดเป็นมูลค่ากว่า 2 พันล้านเพื่อนำเม็ดเงินดังกล่าวไปลุยธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังที่เขาปูทางไว้แล้วที่เมืองจีน

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป “CBG”) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ได้รับแจ้งจากคุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”) ขายหุ้นสามัญที่ตนถือครองอยู่ใน จำนวน 22,500,000 หุ้นหรือ 2.25 % ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯให้แก่กลุ่มนักลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

สำหรับราคาหุ้น CBG วันที่มีการทำรายการซื้อขายเกิดขึ้นนั้น อยู่ที่ประมาณ 100 บาท โดยระหว่างวันต่ำสุดที่ 99.50 บาทและขึ้นไปสูงสุดที่ 101 บาท ซึ่งการขายออกที่ราคาประมาณ 100 บาทจะทำให้ได้รับเงินเข้ามา 2,250 ล้านบาท

 

อย่างไรก็ตาม หลังขายหุ้นออกในครั้งนี้จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเมื่อนับรวมกันแล้วลดลงจาก 34.37% มาอยู่ที่ 32.12 %

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่พิจารณาเข้าทำรายการดังกล่าวเพื่อนำเงินจากการขายส่วนใหญ่ใช้เป็นแหล่งทุนสนับสนุนการประกอบธุรกิจในประเทศจีนผ่านบริษัทร่วมทุน และในขณะเดียวกันก่อให้เกิดผลประโยชน์ในด้านการต่อยอดอัตราการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว

 

นอกจากนี้ทางผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังได้แสดงเจตนารมณ์ว่าจะคงไว้ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในฝ่ายจัดการที่ดีของบริษัทฯ ต่อไป

สำหรับ บริษัทร่วมทุนในประเทศจีนดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นการร่วมทุนส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจสัญชาติจีน เพื่อประกอบธุรกิจการตลาด ขายและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่นภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวในประเทศจีนและตลาดอื่นที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขส าคัญของเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: