Biznews

เศร้าใจ! ‘หมอจบใหม่’ แห่ลาออก เหตุ งานหนัก-คุณภาพชีวิตแย่ รุ่นพี่เอาเปรียบ

เพจ “เรื่องเล่าจากโรงพยาบาล” ออกมาเผยเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของ “หมอจบใหม่” เจองานหนัก คุณภาพชีวิตแย่ สุดท้ายทนไม่ไหวลาออกกันระนาวกว่า 900 คน เหลือในระบบแค่ 1,800 จาก 2,700 คน โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า

“#ซีรีส์หมอจบใหม่ลาออก

มีกระแสหมอจบใหม่ลาออกกันเยอะ (ทั้งก่อนเริ่มงาน และหลังใช้ทุนครบหนึ่งปี)

โดยสรุป งานหนัก คุณภาพชีวิตย่ำแย่ (อยู่เวรเยอะ, ไม่ได้พักผ่อน) งานเกินหน้าที่ (งานคุณภาพ, งานบริหาร) สวัสดิการแย่ (บ้านพัก) เงินออกช้า (3 เดือนขึ้นไป) ค่าตอบแทนไม่คุ้มความเสี่ยง สต๊าฟ, รุ่นพี่ เอาเปรียบ คนไข้กดดัน ความคาดหวังสูง ไม่เห็นวี่แววความใส่ใจ ความเปลี่ยนแปลง

ไม่เฉพาะหมอ แต่รวมถึงหน้าที่อื่นๆ ใน รพ. พยาบาล, เภสัช, เทคนิคการแพทย์, กายภาพ เวลาที่หมอ หรือ เจ้าหน้าที่ รพ. บ่น จะต้องมีใครสักคนที่บอกว่าทนไม่ไหวก็ลาออกไป

นี่ไงลาออกไป 1/3 จากทั้งหมด – 2,700 คน ออกไป 900 คน”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: