Biznews

“เวียนนา”อาสาเพื่อหญิงไทย

“ผลักน้ำออกไป น้ำไหลเข้ามา วักน้ำเข้ามา น้ำไหลออกไป” ถือเป็นปรัชญาการดำเนินงานของ “ดร.เทียม โชควัฒนา” ประธานผู้ก่อตั้งสหพัฒน์ ที่บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เครือสหกรุ๊ป) ยึดเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเสมอมา ตรงนี้ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นว่า เมื่อเป็นผู้รับแล้ว ยังพร้อมที่จะต้องเป็นผู้ให้ด้วย

บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2530 เป็นบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค หนึ่งในกว่า 300 บริษัทของเครือสหพัฒน์ ภายใต้การนำของคุณศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีปณิธานที่แน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักคิด “ผลักน้ำออกไป น้ำไหลเข้ามา” ซึ่งหมายถึง บริษัทเมื่อเป็นผู้รับก็พร้อมที่จะเป็นผู้ให้ เราจึงดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต ยุติธรรม จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ มีประโยชน์ต่อลูกค้า รวมทั้งมีส่วนในการตอบแทนสังคมตลอดมา

จากแนวคิด “ผลักน้ำออกไป น้ำไหลเข้ามา” ที่บริษัทยึดถือทำให้เรามีความภูมิใจที่ได้ดำเนินกิจการไปพร้อมกับการตอบแทนสู่สังคมโดยการร่วมมือกับมูลนิธิและสถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การบริจาคเงินให้กับองค์กรสาธารณะ อาทิ มูลนิธิถันยรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ การรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงภัยของมะเร็งเต้านมผ่านกิจกรรมมากมาย อาทิ โครงการเวียนนาอาสาเปิดอบรมให้กับผู้ที่สนใจตรวจเต้านมด้วยตนเอง กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล(วิ่งเพื่อเต้า) กิจกรรมเต้นการกุศล (เต้นเพื่อเต้า) และกิจกรรมเย็บเต้านมเทียมเพื่อบริจาคให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้กับโรงพยาบาลต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มคนต่างๆ เช่น แม่บ้าน ชาวเขา กลุ่มอาชีวะและบุคคลที่สนใจ โดยการสอนการตัดเย็บโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อนำทักษะไปต่อยอดและประกอบอาชีพ กิจกรรมเย็บจีวรเพื่อถวายให้กับพระภิกษุและวัดในถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมผ้าห่มรักโดยเย็บผ้าห่มเพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัยหนาวที่ขาดแคลน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้บริษัทได้จัดต่อเนื่องขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

โครงการเวียนนาอาสา เป็นโครงการที่เชิญชวนผู้หญิงทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวียนนาอาสา ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเผยแพร่และรณรงค์ให้หญิงไทยรู้ถึงพิษภัยของมะเร็งเต้านม โดยร่วมมือกับมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดอบรมให้ความรู้ด้านการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี ซึ่งโครงการนี้ดำเนินอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12

เวียนนาอาสาเพื่อหญิงไทยคือโครงการอะไร ? และให้ประโยชน์ด้านใด ?

หลักการและเหตุผล

บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าหลักได้แก่ ชุดชั้นในเวียนนา , จักรเย็บผ้าจาโนเม่และเอลน่า และอื่นๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นสุภาพสตรี

นอกเหนือจากการทำธุรกิจแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการทำประโยชน์ต่อสังคม ตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งการให้มาอย่างยาวนาน การที่เราขับเคลื่อนเข้าไปหาองค์กรท่าน เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับบุคลากรในองค์กรได้ตระหนักไปด้วยกัน และหากผู้หญิงในองค์กรมีสุขภาพทรวงอกที่ดี ห่างไกลมะเร็งเต้านม ก็จะทำให้องค์กรนั้นเข้มแข็งจากบุคลากรที่มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพต่อไป

วีน อินเตอร์เนชั่นแนล เราต้องการให้ผู้หญิงไทยตื่นตัวถึงพิษภัยมะเร็งเต้านม และใส่ชุดชั้นในให้เหมาะกับสรีระของตนเอง โดยเราจะมุ่งเน้นให้ความรู้ สอนเทคนิคทริปเปิลทัช โปรแกรม ตรวจเต้านมด้วยตนเองจากผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระที่เราได้รับความร่วมมือด้วยดีจากมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ตลอดจนมีการแจกสมุดบันทึกการตรวจเต้านมตนเองฟรี ที่มีเนื้อหาสาระวิธีการตรวจเต้านมอย่างละเอียดและใช้เป็นสถิติการบันทึกตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ภายใต้โครงการเวียนนาอาสาเพื่อหญิงไทยหรือกิจกรรมแบบ Co- Operate Campaign ยังได้นำเสนอการได้รับสิทธิ์ประโยชน์เฉพาะ แบบ Exclusive ให้กับองค์กร ทั้งสิทธิ์การเป็นสมาชิกเวียนนาฟรี การได้รับสิทธิซื้อสินค้าราคาพิเศษ การทำเวิร์คช้อปงานตัดเย็บผ้า กระเป๋า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากจาโนเม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้คนในองค์กรได้เรียนรู้นำไปต่อยอดสร้างรายได้เสริม ตลอดจนใช้เวลาว่างร่วมกันกับครอบครัวในการทำงานอดิเรกอีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์

– เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีร่วมกันระหว่างองค์กรกับองค์กรเพื่อไปสู่สาธารณะชนในวงกว้าง

– เพื่อบุคลากรในองค์กรตื่นตัวเรื่องสุขภาพทรวงอก มีความรู้เทคนิคทริปเปิลทัช ตรวจเต้านมด้วย ตนเอง และการสวมใส่ชุดชั้นในอย่างถูกวีธี

– เพื่อนำเสนอแนวทางสร้างรายได้พิเศษนอกเวลางาน จากเวิร์คช้อปสอนฟรีงานตัดเย็บ ชิ้นงานต่างๆ จากจักรเย็บผ้าจาโนเม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กลุ่มเป้าหมายหลัก

– พนักงานภายในองค์กร / กลุ่มผู้หญิงวัยทำงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน

– มกราคม- ธันวาคม 2560

“การที่บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันมะเร็งเต้านมมาตลอด 12 ปี เพราะเราทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชุดชั้นในผู้หญิง ฉะนั้น บริษัทจึงอยากให้ผู้หญิงไทยมีสุขภาพทรวงอกที่ดีและห่างไกลจากมะเร็งเต้านม”


นั่นคือปณิธานอันแน่วแน่ของเวียนนา

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: