Biznews

เลิกคิดได้เลย! ฟังชัดๆ ประชาชนไม่เอา เปิด‘บ่อน’ถูกกฎหมาย ต้นตอแพร่เชื้อ‘โควิด’

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “การเปิดบ่อนพนัน” จำนวนทั้งสิ้น 1,929 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 27 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายครั้งพบว่าบ่อนพนันเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ของการแพร่เชื้อ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหลากหลายมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นควรกวดขันไม่ให้มีบ่อนผิดกฎหมาย หรือควรมีการเปิดบ่อนอย่างถูกกฎหมาย สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนให้ความสำคัญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากกรณีใดบ้าง

อันดับ 1 การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานเถื่อน 92.55%

อันดับ 2 บ่อนการพนันผิดกฎหมาย 86.30%

อันดับ 3 สถานบันเทิง 63.36%

อันดับ 4 ปาร์ตี้สังสรรค์ของดาราคนดัง 61.84%

อันดับ 5 การไปเที่ยวในที่คนพลุกพล่าน 60.58%

2.การเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมาย จะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาดต่าง ๆ ได้หรือไม่

อันดับ 1 ช่วยไม่ได้ 51.63%

อันดับ 2 ช่วยได้ 30.12%

อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 18.25%

 

 

3.“ผลดี-ผลเสีย” ของการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมาย คือ

ผลดี

อันดับ 1 รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี 81.97%

อันดับ 2 ลดปัญหาเรื่องการรีดไถ เก็บส่วย มาเฟีย ฯลฯ 62.15%

อันดับ 3 ควบคุมดูแลได้ง่าย 58.04%

ผลเสีย

อันดับ 1 เป็นหนี้ คนไม่ทำงาน เป็นภาระให้ครอบครัว 69.22%

อันดับ 2 มอมเมาประชาชน 63.27%

อันดับ 3 เยาวชนเห็นแบบอย่างที่ไม่ดี 61.79%

4. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่? หากจะมีการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศไทย

อันดับ 1 เห็นด้วย 50.70%

อันดับ 2 ไม่เห็นด้วย 36.70%

อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 12.60%

5. ถ้าประเทศไทยเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมาย ประชาชนสนใจจะไปใช้บริการหรือไม่

อันดับ 1 ไม่สนใจ 83.14%

อันดับ 2 สนใจ 16.86%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: