Biznews

“เพราะชีวิตขาดมือถือไม่ได้” ทำโฆษณาออนไลน์โตกระฉูด

แคมเปญโฆษณาออนไลน์บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมีการเติบโตที่ดีขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2560 ที่ผ่านมา และในขณะเดียวกัน ประสิทธิภาพของโฆษณาบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่โดนกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย (on-target percentage) ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตลอดปี จากข้อมูลล่าสุดที่ได้รับการรายงานจากบริษัทที่ช่วยบริหารประสิทธิภาพธุรกิจ นีลเส็น

รายงาน Digital Ad Ratings Benchmarks ของนีลเส็นสะท้อนถึงข้อมูลจากแคมเปญโฆษณาออนไลน์ที่ได้มีการตรวจวัดกว่า 3,000 แคมเปญตั้งแต่เริ่มมีการเปิดตัวการให้บริการนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2558 ซึ่งข้อมูลในรายงานได้พบว่า มากกว่า 9 ใน 10 (93%) ของแคมเปญโฆษณาแบบดิจิตอลในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560นั้น มีการเผยแพร่ทางสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต และโฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านี้สามารถโดนกลุ่มผู้ชมที่เป็นเป้าหมายของแคมเปญได้เทียบเท่าหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าแคมเปญบนเดสก์ท็อป สำหรับทุกช่วงกลุ่มอายุ ยกเว้นเพียงสองกลุ่มอายุตามที่ได้มีการรายงาน

ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และไทย) แคมเปญโฆษณาออนไลน์ที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้ชมที่ช่วงอายุ 18 ถึง 49 ปีนั้น ได้ถูกรับชมโดยกลุ่มเป้าหมายถึง 85% บนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการพัฒนาขึ้นเมื่อเทียบกับบรรทัดฐานในปี 2559 ที่โฆษณาออนไลน์มีอัตราการรับชมโดยกลุ่มเป้าหมายที่ 70% บนเดสก์ท็อป และ 66% บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

สำหรับประเทศไทยแคมเปญโฆษณาออนไลน์ที่มีกลุ่มผู้ชมเป้าหมายอายุ 18 ถึง 49 ปี สามารถครอบคลุมกลุ่มผู้ชมที่เป็นผู้ชาย (71%) ได้ดีกว่าผู้หญิง (68%) ซึ่งประสิทธิภาพในการโดนกลุ่มเป้าหมายนี้อาจมีผลมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น หากดูที่ประเภทของอุปกรณ์แล้ว เมื่อเราดูเฉพาะแคมเปญโฆษณาที่มีผู้ชมเป้าหมายเป็นผู้หญิงกลุ่มอายุระหว่าง 18 ถึง 49 ปี เราจะเห็นได้ว่าแคมเปญโฆษณาที่ได้รับชมผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตจะมีอัตราการรับชมโดยกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่าแคมเปญที่ดูผ่านเดสก์ท็อป (สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ 71% vs เดสก์ท็อป 55%)

“พฤติกรรมของคนไทยที่ว่ามือถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้นั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการเติบโตของโฆษณาออนไลน์อย่างรวดเร็ว,” นายสินธุ์ เภตรารัตน์, กรรมการผู้จัดการธุรกิจมีเดียนีลเส็น (ประเทศไทย)กล่าว , “ความสำเร็จของการเข้าถึงของโฆษณาบนมือถือที่สามารถเข้าถึงผู้ชมเฉพาะกลุ่มได้นั้นตอกย้ำว่าโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือที่มีความเป็นส่วนบุคคลสูง โดยที่เกือบทั้งหมด (92%) ของแคมเปญโฆษณาออนไลน์ที่เราวัดในไทยนั้นได้รับการวัดจากทั้งเดสก์ท็อป สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต มีเพียง 8% ที่เป็นการวัดแคมเปญโฆษณาบนเดสก์ท็อปเท่านั้น ทั้งนี้ การให้บริการ Digital Ad Ratings ของนีลเส็นจะส่งมอบหน่วยวัดของข้อมูลทางประชากรศาสตร์ (เพศ/อายุ) ที่เป็นหน่วยวัดเดียวกันกับข้อมูลทีวีเรตติ้งของนีลเส็น”

เมื่อเราจำแนกอัตราการเข้าถึงผู้ชมเป้าหมาย โดนดูจากโฆษณาของแต่ละกลุ่มธุรกิจแล้ว จะเห็นได้ว่าโฆษณาในกลุ่มธุรกิจ ชอปปิ้ง/ค้าปลีก และกลุ่มสถาบันการเงิน สามารถตรงกลุ่มผู้ชมที่ต้องการได้ดีที่สุด โดยมีอัตราการเข้าถึงที่ 72% และ 68% ตามลำดับ ในขณะที่ธุรกิจยานยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภค (consumer packaged goods) มีอัตราการเข้าถึงอยู่ที่ 59% และ 57% ตามลำดับ

รายงาน Digital Ad Ratings Benchmarks ของนีลเส็น ถือเป็นแนวทางสำหรับการวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาออนไลน์เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในการดูผลของแคมเปญดิจิตอลทั้งหมด, แบบเฉพาะบนเดสก์ท็อป, และเฉพาะบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต) สำหรับข้อมูลอายุประชากรและเพศ, ช่วงอายุ, ประเภทกลุ่มธุรกิจ, และประเภทของไซต์ (publishers, platforms/ad networks)

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มของ Nielsen Digital Ad Ratings Benchmarks สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: