Biznews

กลเม็ดเคล็ด(ไม่)ลับ สร้างแรงจูงใจลูกน้อยเรียนภาษาอังกฤษ

เมื่อใดที่เด็กรู้สึกว่าตนเองนั้นปลอดภัย ไร้ความกลัวหรือวิตกกังวลก็จะกลายเป็นโอกาสให้พวกเขาพร้อมเปิดรับประสบการณ์แห่งการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ดังนั้นบริติช เคานซิล ในฐานะองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ที่เอาใจใส่ในพัฒนาการของเด็ก ๆ ในวัยเรียน (Young Leaners) และความเข้าใจถึงความต้องการของนักเรียนแต่ละคนเป็นอย่างดี จึงเชื่อว่าเด็กๆ ที่อยู่ในช่วงอายุ 5-6 ปี เป็นวัยที่มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อรู้สึกสนุกและผ่อนคลาย  สมาชิกในครอบครัวจึงมีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการช่วยผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นไปตามธรรมชาติ

วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับดี ๆ จากหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประถม (Primary Phonics Plus) มาร่วมแบ่งปั่นเพื่อให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่อภาษาอังกฤษให้แก่เด็ก ๆ   ได้อย่างง่าย ๆ ที่บ้าน ทั้งยังช่วยให้เด็กๆ สามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

  1. พัฒนาความเป็นตัวของตัวเองบ้านเปรียบเสมือนห้องเรียน เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะสร้างสะพานเชื่อมระหว่างธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสบายใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ ดังนั้นการสร้างบทสนทนาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเด็กๆ จึงช่วยกระตุ้นให้พวกเขารู้จักร่วมแบ่งปั่นความคิดเห็นของตัวเองและฟังความคิดเห็นของคนอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเป็นตัวของตัวเอง มีความอิสระได้ตามวัย รวมไปถึงมีความมั่นใจในการสื่อสารต่อหน้าผู้อื่นได้อย่างไร้ความกังวล
  2. สร้างแรงกระตุ้นแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมเด็กๆ ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปตามธรรมชาติของวัย ผ่านสิ่งที่เขาอยากรู้ อยากเห็น หรือสนใจ พร้อมเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ฝึกพัฒนาการทางภาษาด้วยตัวของเขาเอง เช่น การเล่นเกม เล่นกีฬา เขียนบทความเล่าเรื่องราว และฟังเพลง ซึ่งการที่เราสนับสนุนให้เด็ก ๆ เลือกทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับภาษาอังกฤษได้เองนั้นจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสบายใจ หากว่าเด็ก ๆ ได้เริ่มเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษตนเองตั้งแต่อายุยังน้อยเท่าใด ก็จะยิ่งทำให้ทักษะภาษาอังกฤษติดตัวพวกเขาไปได้ตลอดเท่านั้น
  1. ให้ความสำคัญกับเส้นทางการเรียนรู้: การให้ความสำคัญกับความก้าวหน้ามากกว่าผลลัพธ์ นับเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะเด็ก ๆ จะรู้สึกได้ว่าความพยายามของพวกเขาได้รับการยอมรับและยังเป็นการสนับสนุนให้เขาพยายามเรียนรู้ต่อไป โดยคุณพ่อคุณแม่คอยให้กำลังใจและร่วมยินดีไปกับความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ ของลูกๆ เป็นภาษาอังกฤษก็จะยิ่งส่งผลดีเช่นกัน ทั้งยังทำให้พวกเขาสามารถซึมซับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น

  1. เข้าใจถึงภาวะอารมณ์ของลูกน้อย: ทำความเข้าใจถึงความต้องการของเด็กๆ เพื่อให้คุณสามารถช่วยผลักดันพัฒนาการของเขาได้ตามความเหมาะสม คุณพ่อคุณแม่ควรรู้ว่าช่วงเวลาใดเหมาะสมที่สุดในการกระตุ้นให้เด็กได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษหรือพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับพัฒนาการของพวกเขา เช่น เลือกช่วงเวลาที่พวกเขารู้สึกกระตือรือร้นและยินดีเปิดรับฟัง มากกว่าเวลาที่เขาไม่อยากให้ความสนใจหรืออารมณ์ไม่ดี ถ้าเด็กๆ ยังไม่อยู่ในช่วงของการยินดีเปิดรับฟัง ก็ควรปล่อยให้เขาได้ผ่อนคลายและลองอีกครั้งในภายหลัง ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีกว่าการบังคับเขา
  1. ให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว: ค่อยๆ ใช้ภาษาอังกฤษในกิจวัตรประจำวันที่บ้านเพื่อช่วยให้ลูกน้อยได้คุ้นเคยกับการใช้ภาษา อาจส่งเสริมการเรียนรู้ได้ง่าย ๆ ผ่านการเล่นสวมบทบาทต่าง ๆ การเล่นเกม ดูภาพยนตร์หรือจัดมุมอ่านหนังสือขึ้นมา รวมถึงการใช้แอปพลิเคชั่นของเพลงและเกม ก็ยังเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่สามารถช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ ได้

Related Articles

Back to top button
X