Biznews

เปิด 5 อันดับ ‘ข่าวที่ประชาชนสนใจ ณ วันนี้’ ขอให้กินอิ่มก่อน เรื่องอื่นทีหลัง

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ที่มีต่อกรณี “ข่าวที่ประชาชนสนใจ ณ วันนี้” จำนวนทั้งสิ้น 1,109 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2563 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นกรณีข่าวสารบ้านเมืองที่สื่อต่าง ๆ นำเสนอทุกวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่สังคมติดตามและให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อาชญากรรม การศึกษา ฯลฯ ซึ่งแต่ละข่าวก็ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงภาพวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน สรุปผลได้ ดังนี้

อันดับ 1 ปากท้องชาวบ้าน 85.95%

เพราะสภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน กังวลในการใช้ชีวิต สินค้าแพง ค่าครองชีพสูง คนตกงาน ว่างงานเพิ่มมากขึ้น ปากท้องเป็นเรื่องสำคัญและทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยากรู้แนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาล ฯลฯ

อันดับ 2 โควิด-19 83.61%

เพราะสถานการณ์ทั่วโลกยังไม่ดีขึ้น ยังคงแพร่ระบาด กังวลว่าอาจมีการแพร่ระบาดรอบสองในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจเสียหายอย่างหนัก อยากให้มีวัคซีนโดยเร็ว ฯลฯ

อันดับ 3 คดี “บอส อยู่วิทยา” 77.58%

เพราะเป็นข่าวใหญ่ เป็นทายาทตระกูลดัง อยากรู้ข้อเท็จจริง สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำของสังคม ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ สองมาตรฐาน ฯลฯ

อันดับ 4 การชุมนุมประท้วงของกลุ่มต่าง ๆ 74.72%

เพราะมีการประท้วงบ่อยครั้ง มีคนหลายกลุ่มออกมาเคลื่อนไหว นักเรียน นักศึกษาออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจำนวนมาก คนรุ่นใหม่สนใจการเมืองมากขึ้น อยากรู้ว่าการชุมนุมจะเป็นไปในทิศทางใด รัฐบาลจะรับมืออย่างไร ฯลฯ

อันดับ 5 การปรับ ครม. 66.74%

เพราะอยากรู้ว่ามีใครเข้ามาทำงานบ้าง จะทำให้รัฐบาลทำงานได้ดีขึ้นหรือไม่ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น อยากให้มีการเร่งแก้ปัญหาปากท้องและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ครม.ชุดใหม่อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล ฯลฯ

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

 

 

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: