Biznews

เปิดเซฟ ผู้ว่าฯ กทม. ยุค ‘ชัชชาติ’ พร้อม 4 รอง ใครอู้ฟู่!!!

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ในรายของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2565 โดยนายชัชชาติ ระบุประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี ไว้ว่า ระหว่างปี 2560-2561 มีตำแหน่งประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) และระหว่างปี 2563-2564 มีตำแหน่งที่ปรึกษาบริษัท เรนทรี ดอท คอม จำกัด

นายชัชชาติ แจ้งไว้ในรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ว่ามีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 1 คน คือ นายแสนปิติ สิทธิพันธุ์ ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน มีที่อยู่อาศัยที่ซอยพัฒนาเวศม์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ขณะเดียวกันระบุรายละเอียด สถานภาพของคู่สมรส คือสถานภาพหย่า เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2560

ส่วนข้อมูลรายได้ต่อปี มีรายได้ประจำจากเงินเดือนผู้ว่าฯกทม. 864,720 บาท เงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้ว่าฯกทม. 498,000 บาท รวมรายได้ต่อปี 1,362,720 บาท ส่วนรายจ่ายต่อปี เป็นรายจ่ายประจำ ค่าอุปโภคบริโภค 960,000 บาท ค่าเบี้ยประกันชีวิต 112,595 บาท รวมรายจ่ายต่อปี 1,072,595 บาท

สำหรับรายการทรัพย์สินและหนี้สิน นายชัชชาติ แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 42,852,348 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยเป็นเงินฝาก 10,680,807 บาท เงินลงทุน 4,338,623 บาท ที่ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกองทุนเปิด และหุ้นระยะยาว ตราสารหนี้ระยะสั้น ที่ดิน 18,600,000 บาท ซึ่งเป็นที่ดิน จำนวน 1 โฉนด บริเวณเเขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

ยานพาหนะ 3,400,000 บาท นายชัชชาติแจ้งรายละเอียดไว้ว่า มี 2 คัน ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล BMW 730Ld Pure Excellence รถยนต์ส่วนบุคคล Toyota Vellfire สิทธิและสัมปทาน 3,139,973 บาท ระบุรายละเอียดว่าเป็น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพควอลิตี้เฮ้าส์ กรมธรรม์ประกันภัย FWD

ทรัพย์สินอื่น 2,692,943 บาท ประกอบด้วย นาฬิกาโรเล็กซ์ มูลค่า 110,000 บาท, สร้อยคอทองคำ มูลค่า 250,000 บาท, พระสมเด็จจิตรลดา มูลค่า 1,200,000 บาท, พระเครื่องหลวงปู่ทวด มูลค่า 500,000 บาท, CRYPTH-ETH มูลค่าโดยประมาณ 354,256 บาท , CRYPTH-KUB มูลค่าโดยประมาณ 48,687 บาท, จักรยาน BROMPTON มูลค่า 80,000 บาท, จักรยาน S-WORKS มูลค่า 150,000 บาท

 

 

 

ขณะที่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองผู้ว่าฯ กทม.) รวม 4 คน เข้ารับตำแหน่ง 5 ส.ค. 2565 ยุคนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้ว่าฯ กทม. ได้แก่ น.ส.ทวิดา กมลเวชช นายวิศณุ ทรัพย์สมพล นายศานนท์ หวังสร้างบุญ และนายจักกพันธุ์ ผิวงาม  มีดังนี้

น.ส.ทวิดา กมลเวชช
แจ้งสถานะว่า โสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 38,777,103 บาท เป็นเงินฝาก 10,446,944 บาท เงินลงทุน 1,287,360 บาท ที่ดิน 3 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6 ล้านบาท ยานพาหนะ 2.5 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 4,065,508 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 11,477,200 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 48,982 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,083,840 บาท เป็นเงินเดือน 834,840 บาท เงินเพิ่ม 249,000 บาท มีรายจ่ายรวม 943,400 บาท ในจำนวนนี้มีเงินบริจาค UNHCR, UNICEF ด้วยจำนวน 18,000 บาท

ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2541-2565 เป็นอาจารย์ประจำสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาบริหารรัฐกิจ (นโยบายสาธารณะ) ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2561-2565 เป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

นายวิศณุ ทรัพย์สมพล
มีทรัพย์สิน 105,682,858 บาท ได้แก่ เงินฝาก 3,103,938 บาท เงินลงทุน 51,094,254 บาท ที่ดิน 21,958,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 15,714,653 บาท ยานพาหนะ 2,340,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 11,472,012 บาท มีหนี้สิน 31,711,293 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1.8 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 4 ล้านบาท

ส่วนนางธัญญนันต์ ทรัพย์สมพล คู่สมรส มีทรัพย์สิน 67,673,461 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,674,139 บาท เงินลงทุน 9,941,279 บาท ที่ดิน 44,700,350 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5,029,162 บาท ยานพาหนะ 9 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 1,915,029 บาท ทรัพย์สินอื่น 3,513,500 บาท มีรายได้รวมต่อปี 4 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 6 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 173,356,319 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 31,711,293 บาท

ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2545-2565 เป็นรองศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นกรรมการบริษัท นวัตกรรมจามจุรี จำกัด ระหว่างปี 2562-2565 เป็นกรรมการบริษัท ซียู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ปี 2560-2565 เป็นรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่าง พ.ค. 2564-ก.ย. 2564 เป็นกรรมการบริษัท เอส อาร์ ที แอสเส็ท จำกัด

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ
มีทรัพย์สิน 732,046 บาท ได้แก่ เงินฝาก 363,046 บาท ยานพาหนะ 369,000 บาท มีรายได้รวม 1,203,840 บาท มีรายจ่ายรวม 411,257 บาท

ส่วน น.ส.จิตชนก ต๊ะวิชัย คู่สมรส มีทรัพย์สิน 7,292,419 บาท ได้แก่ เงินสด 1,650,000 บาท ที่ดิน 3,269,230 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 603,589 บาท ยานพาหนะ 70,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 1,699,600 บาท มีรายได้รวม 2.3 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 1,586,002 บาทรวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 8,024,465 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 44,161 บาท

ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2558 เป็นกรรมการบริษัท ธุรกิจสำเพ็ง จำกัด ปัจจุบันยังเป็นกรรมการบริษัท วันซ์ อะเกน จำกัด และกรรมการบริษัท ธุรกิจสำเพ็ง จำกัด ส่วน น.ส.จิตชนก คู่สมรส ปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการ โรงแรมภูเรือเรือนไม้รีสอร์ต

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม
แจ้งสถานะว่าโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 32,858,316 บาท ได้แก่ เงินฝาก 27,726,390 บาท เงินลงทุน 1,309,605 บาท ที่ดิน 2,680,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,005,840 บาท สิทธิและสัมปทาน 136,479 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวม 2,157,792 บาท มีรายจ่ายรวม 3.4 แสนบาท

ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2559-2562 เป็นรองผู้ว่าฯ กทม. ยุค พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เป็นผู้ว่าฯ กทม.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: