Biznews

เปิดรายชื่อ7 รพ.ใน กทม.ฉีด’โมเดอร์นา’ เข็มกระตุ้นฟรี ทั้งแบบ Walk in – ลงทะเบียน

สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ชวนประชาชนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” (Moderna) เข็มกระตุ้น ฟรี สามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาลในสังกัด กทม. 7 แห่ง ซึ่งมีทั้งแบบ Walk in และจองผ่านแอปฯ QueQ

เงื่อนไขฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” (Moderna) เข็มกระตุ้น

สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ

ตารางการให้บริการฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” (Moderna) ของโรงพยาบาลในสังกัด กทม. มีดังนี้

1.โรงพยาบาลกลาง ให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. ชั้น 3 ห้องตรวจส่งเสริมสุขภาพ แบบ Walk in

2.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ให้บริการวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 14.00 น.ที่คลินิกวัคซีนโควิด ห้องหัตถการ ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี แบบ Walk in , วันศุกร์ เวลา 08.00 – 14.00 น.ที่คลินิกวัคซีนโควิด เรือนวัคซีน (อาคารจอดรถ) อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1 แบบ Walk in และจองผ่านแอปฯ QueQ

3.โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 14.00 น. ห้องทำแผลฉีดยา แบบ Walk in

4.โรงพยาบาราชพิพัฒน์ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น. คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ อาคารอายุบวร แบบ Walk in

5.โรงพยาบาลสิรินธร วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตาร์ติ ชั้น 2 แบบ Walk in และจองผ่านแอปฯ QueQ

6.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น. คลินิกวัคซีนโควิด ห้องตรวจ 1 แผนกผู้ป่วยอายุรกรรม อาคาร OPD ชั้น 2 แบบ Walk in

7.โรงพยาบาลคลองสามวา วันพุธ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 14.00 น. อาคารผู้ป่วยนอก แบบ Walk in และจองผ่านแอปฯ QueQ

 

 

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: