Biznews

เปิดรายชื่อ ‘ทางด่วนฟรี’ 3 เส้นทาง วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา 2565

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เตรียมรองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยมีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษให้ประชาชนใช้รถยนต์ขึ้นทางด่วนฟรี รวม 3 เส้นทาง ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆ เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงวันหยุดยาวนี้ ตั้งแต่ 13-17 กรกฎาคม 2565

สพหรับ ทางด่วนฟรี  ในวันหยุดราชการประจำปี ช่วงวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพุธ ไปจนถึงเวลา 24.00 น. ของวันพฤหัสบดี รวมทั้งหมด 3 สายทาง จำนวน 60 ด่าน ดังนี้

1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน

ดาวคะนอง
ดินแดง
ดินแดง 1
ท่าเรือ 1
ท่าเรือ 2
บางจาก
บางนา
พระรามที่สี่ 1
พระรามที่สี่ 2
เพชรบุรี
เลียบแม่น้ำ
สาธุประดิษฐ์ 1
สาธุประดิษฐ์ 2
สุขสวัสดิ์
สุขุมวิท
สุขุมวิท 62
อาจณรงค์
อาจณรงค์ 1 (ท่าเรือ, บางนา)
อาจณรงค์ 3

2. ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน

ประชาชื่น (ขาเข้า) ในเมือง-นอกเมือง
รัชดาภิเษก
บางซื่อ
บางซื่อ 2
ย่านพหลโยธิน
คลองประปา 1
คลองประปา 2
พหลโยธิน 1
พหลโยธิน 2
อโศก 1
อโศก 2
อโศก 4
ยมราช
อุรุพงษ์
หัวลำโพง
สะพานสว่าง
สุรวงศ์
สาทร
จันทน์
สาธุประดิษฐ์ 3
พระรามสาม
ประชาชื่น (ขาออก)
ประชาชื่น 1
ประชาชื่น 2
งามวงศ์วาน 1
งามวงศ์วาน 2
รามคำแหง
อโศก 3
ศรีนครินทร์
พระราม 9
พระราม 9-1 (ศรีรัช)

 

 

 

3. ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน

เมืองทองธานี (ขาเข้า)
เมืองทองธานี (ขาออก)
ศรีสมาน (ขาเข้า)
ศรีสมาน (ขาออก)
บางพูน (ขาเข้า)
บางพูน (ขาออก)
เชียงราก (ขาเข้า)
เชียงราก (ขาออก)
บางปะอิน (ขาเข้า)
บางปะอิน (ขาออก)

รายชื่อด่านที่ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ หรือ “ทางด่วนฟรี” ในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL)

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบเส้นทางขึ้นทางด่วนฟรี ในวันหยุดอาสาฬหบูชา-วันเข้ารพรรษา 2565 ก่อนออกเดินทางได้ที่ EXAT Call Center 1543

ที่มา : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: