Biznews

เปิดรายชื่อ 11 จังหวัด ห้ามขายแอลกอฮอล์ 24 ชม. สกัดโควิด-19

มูลนิธิเมาไม่ขับ หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายประชาชนที่ทำงานด้านสุขภาพและลดอุบัติเหตุ รวบรวม 11 จังหวัดที่มีประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชั่วโมง (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563) ได้แก่

1. ระยอง

2. สุพรรณบุรี

3. สุรินทร์

4. ลำพูน

5. สกลนคร

6. พิษณุโลก

7. บุรีรัมย์

8. นครปฐม

9. มุกดาหาร

10. สมุทรสงคราม

11. เชียงใหม่

 

ทั้งนี้ เพื่อหวังสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อันมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการรวมกลุ่มมั่วสุม

 

ที่มา  js100

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: