Biznews

เปิดรายชื่อมหาเศรษฐีใจบุญชาวไทยบนทำเนียบ Forbes ปี 2019-2023

Forbes Asia ได้จัดทำเนียบ Heroes Of Philantrophy หรือ มหาเศรษฐีใจบุญ ติดต่อกันเป็นปีที่ 17 แล้ว โดยในปี 2023 นี้ มหาเศรษฐีไทยที่ปรากฏชื่อคือ วิกรม กรมดิษฐ์ แห่งอมตะกรุ๊ป แต่ก่อนหน้านั้นก็เคยมีมหาเศรษฐีไทยคนอื่นเข้าร่วมทำเนียบด้วยเช่นกัน

ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน มีมหาเศรษฐีและมหาเศรษฐีนีไทยคนใดที่รักการบริจาคเพื่อการกุศลสร้างสรรค์สังคมจนได้รับการยกย่องบนทำเนียบทั้งสิ้น 5 คนด้วยกัน ดังนี้

ปี 2019 

​ชูชาติ และดาวนภา เพ็ชรอำไพ

ธุรกิจ: Muangthai Capital

บริจาคเงินราว 60 ล้านบาทให้โรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

​ทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์

ธุรกิจ: DTGO

บริจาคเงิน 2% จากกลุ่มลงทุนส่วนตัวแก่มูลนิธิพุทธรักษา

 ปี 2022 

​จุน วนวิทย์

ธุรกิจ: Hatari Electric

บริจาคเงิน 900 ล้านบาทแก่มูลนิธิรามาธิบดี

 

 ปี 2023 

​วิกรม กรมดิษฐ์

ธุรกิจ: Amata Group

เขียนพินัยกรรมบริจาคทรัพย์สิน 99% แก่มูลนิธิอมตะ

ที่มา: การจัดทำเนียบ Forbes Asia’s Heroes Of Philantrophy ปี 2019-2023

Related Articles

Back to top button
X