Biznews

เปิดผลสำรวจประชาชน ‘ใคร’ได้ประโยชน์จากการ‘ปรับ ครม.’

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,078 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2563 หัวข้อ “ประชาชนได้อะไร? จาก“การปรับ ครม.” เพื่อสะท้อนความคิดเห็นกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงความคืบหน้า กรณี การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่คาดว่าจะมีขึ้นในเร็วๆนี้ โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจใหม่ที่หลายฝ่ายให้ความสนใจและจับตามอง สรุปผลได้ดังนี้

1. ประชาชนคิดว่า “การปรับ ครม.” ครั้งนี้ จะทำให้รัฐบาลทำงานได้ดีขึ้นหรือไม่?

อันดับ 1 เหมือนเดิม 55.75%

อันดับ 2 แย่ลง 28.48%

อันดับ 3 ดีขึ้น 15.77%

2. “การปรับ ครม.” ครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นรัฐบาลมากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 เชื่อมั่นลดลง 52.88%

อันดับ 2 เหมือนเดิม 33.67%

อันดับ 3 เชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้น 13.45%

3. สิ่งที่ประชาชนอยากให้ ครม.ชุดใหม่ เร่งทำมากที่สุด

อันดับ 1 แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 89.29%

อันดับ 2 แก้ปัญหาตกงาน/ว่างงาน 74.06%

อันดับ 3 ความโปร่งใสในการทำงาน 72.84%

อันดับ 4 ดูแลให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 70.68%

อันดับ 5 รายได้น้อย ภาวะหนี้สินของประชาชน 68.05%

4. ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการปรับ ครม. ครั้งนี้หรือไม่?

อันดับ 1 ไม่ได้ 48.70%

เพราะคนที่ได้ประโยชน์คือนักการเมือง เป็นเพียงการหมุนเวียน ผลัดเปลี่ยนตำแหน่ง ไม่ใช่จากความสามารถที่แท้จริง ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 37.11%

เพราะต้องรอดู ครม.ชุดใหม่ว่ามีใครบ้าง ปัญหาทางการเมืองมีมาก ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการบริหารบ้านเมืองเท่านั้น ฯลฯ

อันดับ 3 ได้ 14.19%

เพราะรัฐบาลมีเสถียรภาพและบริหารงานได้ดีขึ้น ได้คนเก่งมีฝีมือเข้ามาทำงาน มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ฯลฯ

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า ประชาชนเห็นว่าไม่ได้รับประโยชน์จากการปรับ ครม. ร้อยละ 48.70 โดยการปรับ ครม. ครั้งนี้ยังคงทำให้รัฐบาลทำงานได้เหมือนเดิม ร้อยละ 55.75 เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลหากมีการปรับ ครม. พบว่า จะมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลลดลง ร้อยละ 52.88 และสิ่งที่อยากให้ ครม. ชุดใหม่เร่งดำเนินการ คือ แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ร้อยละ 89.29

ผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นสิ่งสำคัญ คือ มุมมองและความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อการเมืองไทย เพราะไม่ว่าจะมีการปรับ ครม.ในรูปแบบใด รัฐบาลก็ยังคงทำงานในรูปแบบเดิม ประชาชนมองว่าเป็นเพียงการหมุนเวียนเปลี่ยนตำแหน่ง

ทั้งนี้ปัญหาของบ้านเมืองมีหลากหลายปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหลักที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้คือ ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน จึงเป็นโจทย์ยากที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการแก้ไขหากต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ไม่เพียงแต่ปรับ ครม. ตามวาระและโอกาสเท่านั้น

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: